31 augustus 2020

CDA Waterschap Scheldestromen: studiedag zoetwater

Maandag 31 augustus - Op de komende studiedag op 11 september aanstaande zoomt het waterschap met de volledige algemene vergadering in op het onderwerp zoetwater. Doel is om niet alleen naar de problemen van de afgelopen droge jaren te kijken maar vooral een visie te ontwikkelen voor de lange termijn. Onze CDA fractie in het waterschap vindt dat het waterschapsbestuur veel meer zichtbaar aanwezig moet zijn in de provinciale discussie over zoetwater. Bij het waterschap is de kennis over het watersysteem aanwezig en zijn er ook de mogelijkheden om in de uitvoering zoetwater een integraal onderdeel te laten zijn van de werkzaamheden. De uitvoering van het Zeeuwse deltaplan zoetwater zal grotendeels door het waterschap moeten gebeuren.

De vorige periode heeft het CDA zoetwater in het waterschap meer prominent op de kaart gezet en deze periode willen we zoetwater verder door ontwikkelen om integraal onderdeel te laten zijn van het denken en handelen binnen het waterschap. In ons verkiezingsprogramma hebben we daarom ook veel aandacht aan dit onderdeel gegeven. Een goede breed gedeelde visie in het waterschapsbestuur over de lange termijn is hierbij een belangrijk en vormt mede de basis voor de inbreng in het provinciale deltaplan.

Reacties en ideeën naar aanleiding deze bijdrage zijn uiteraard welkom.
Carla Michielsen, fractievoorzitter CDA waterschap Scheldestromen
Carla.Michielsen@scheldestromen.nl 06-22864320

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.