08 april 2021

CDA Waterschapsfractie over de Omgevingsvisie: "Water moet meer prominent een plek krijgen."

Dinsdag 8 april - MIDDELBURG - De CDA-fractie van het Waterschap Scheldestromen vindt dat in de provinciale omgevingsverordening “water als ordend principe” alsnog een prominentere plaats moet krijgen. Bij het plannen van nieuwe functies op nieuwe plaatsen moet dit principe standaard onderdeel worden van het afwegingskader. Alleen op deze manier kunnen we Zeeland klimaatbestendig inrichten voor de toekomst, aldus de fractie.

Voor bestaande functies dient afgewogen te worden of de investeringen om de functie te handhaven acceptabel zijn, zoals ook nu gebeurt bij de toepassing van de normen voor wateroverlast in stedelijk en landelijk gebied. Het maken van de omslag van peil volgt functie naar functie volgt peil in bestaande gebieden ligt gevoelig omdat dit eerdere afspraken opnieuw ter discussie stelt. De CDA-fractie heeft de indruk dat dit slechts in een beperkt aantal situaties het geval is en stelt voor om bij het nieuwe waterbeheerplan van het waterschap hier breder op in te gaan.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.