13 november 2020

CDA Waterschapsfractie - Stijging waterschapslasten 2021 onontkoombaar maar beperkt tot 3,5 %

Vrijdag 13 november - WATERSCHAP SCHELDESTROMEN - Fractievoorzitter van de CDA Waterschapsfractie Carla Michielsen heeft een artikel geschreven over de stijging van de waterschapslasten. De gemoederen zijn tussen de waterschapspartijen hoog op gelopen: het CDA deelt graag haar visie.

Stijging van de waterschapslasten in 2021 onontkoombaar maar blijven beperkt tot 3,5 % totaal

Het Waterschap heeft vorig jaar waterschapsbreed de nieuwe strategienota voor de komende periode 2019-2023 vastgesteld. Op veel vlakken ziet het CDA dat de kerntaken van het schap in een veranderd klimaat flink toenemen. Bij de behandeling van de begroting in de algemene vergadering van woensdag 11 november 2020 heeft het CDA aangegeven dat het nu niet de tijd is om de werkzaamheden stil te zetten, maar dat dit moet doorgaan tegen verantwoorde kosten. Het CDA wil koers houden zodat we tijdig inzicht hebben op de aanpassingen die nodig zijn in het waterbeheer.

Het CDA wil koers houden zodat we tijdig inzicht hebben op de aanpassingen die nodig zijn in het waterbeheer.


Volgend jaar wordt een versnelling gedaan om de nieuwe veiligheidsnormering voor dijken en duinen en het zoetwaterbeheer uit te werken. Uit deze uitwerking wordt snel duidelijk welke uitdagingen er de komende jaren op ons afkomen zodat we dit kunnen spreiden in de uitvoering van werkzaamheden en zo ook de kosten kunnen beperken.

Natuurlijk moet er een vangnet zijn voor diegenen die door de huidige veranderingen in de economie in moeilijke financiële omstandigheden zijn gekomen. Dat vangnet is er ondere andere in de vorm van een kwijtscheldingsbeleid. De afschaffing van de percariobelasting in 2022 zorgt er voor dat de lasten binnen het waterschap verder stijgen. Maar door de afschaffing gaan elder lasten om laag. Het dagelijks bestuur doet onderzoek en overleg met deze partijen om deze daling via de tarieven van energie- en waterleidingmaatschappijen weer bij de burger terecht te laten komen. De begroting van het waterschap bedraagt 130 miljoen, waarmee de kerntaken op het vlak van waterveiligheid, waterzuivering, waterbeheer en wegen worden uitgevoerd. Daarnaast wordt er in 2021 31 miljoen geïnvesteerd in projecten zoals dijkverzwaring, groot onderhoud aan zuiveringsinstallaties, gemaalaanpassingen, baggerprojecten en wegaanpassingen. In totaal zijn er zo'n 70 projecten waarin geïnvesteerd wordt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.