21 oktober 2021

CDA Zeeland bestuur zoekt nieuwe bestuursleden!

Donderdag 21 oktober - MIDDELBURG - In 2021 hebben meerdere bestuursleden (om verschillende redenen; verhuizing en andere CDA functie) afscheid genomen van het Dagelijks Bestuur van het CDA Zeeland. Daarom zoekt het CDA Zeeland naar 3 nieuwe bestuursleden voor de volgende portefeuilles:

 • Campagne
 • Scholing
 • HRM

Portefeuille campagne

Het dagelijks bestuurslid met de portefeuille campagne heeft een belangrijke coördinerende rol tijdens landelijke en lokale verkiezingen en is verantwoordelijk voor de coördinatie van de permanente campagne van het CDA Zeeland. Het dagelijks bestuurslid campagne beschikt over organisatorisch talent. Hij of zij heeft ervaring of affiniteit met campagne, communicatie en marketing, is creatief en heeft ervaring met het leiden van een commissie of team. Onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid campagne vallen:

 • Aanspreekpersoon voor het landelijke CDA en de Zeeuwse CDA afdelingen wat betreft campagne zaken;
 • In samenwerking met het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur, het scouten en aanstellen van de Zeeuwse campagneleider en het permanente campagneteam;
 • Denkt samen met andere verantwoordelijken mee bij campagne gerelateerde activiteiten of uitingen;

Portefeuille scholing

Het Dagelijks Bestuur lid met deze portefeuille bouwt deskundigheid op ten aanzien van de scholingsmogelijkheden voor de lokale afdelingen en onderhoudt de contacten hierover met de lokale afdelingen en met het Steenkampinstituut. Gezocht wordt naar een persoon die praktisch en resultaatgericht is ingesteld. Activiteiten waaraan gedacht kan worden zijn:

 • Inventariseren waaraan de lokale afdelingen qua scholing behoefte hebben;
 • Inventariseren waaraan de Zeeuwse bestuurders qua scholing behoefte hebben;
 • Matchen van de behoeften van de Zeeuwse CDA leden aan het beschikbare scholingsaanbod;
 • Organiseren van de daadwerkelijke scholing in Zeeland: ruimte regelen, potentiële kandidaten uitnodigen, docent uitnodigen, bestand met gevolgde scholing per kandidaat bijhouden;

Portefeuille HRM

Als dagelijks bestuurslid met de portefeuille HRM denk je actief na over hoe we het CDA Zeeland een nog actievere, stabielere en aantrekkelijkere politieke partij kunnen maken. Het dagelijks bestuurslid met de portefeuille HRM is verantwoordelijk voor:

 • Het oprichten en leidinggeven aan de Zeeuwse HRM commissie;
 • Gezamenlijk met het HRM commissie en de bestuurslid scholing werken aan het scouten en ontwikkelen van CDA bestuurlijk talent;
 • Contactpersoon HRM voor het landelijk CDA;
 • Samen met de (vice)voorzitter verantwoordelijk voor het proces van functioneringsgesprekken binnen de partij;
 • Denkt en werkt proactief aan het CDA Zeeland van de toekomst;
 • Bedenkt samen met andere verantwoordelijke bestuursleden acties en activiteiten om het kader van het CDA Zeeland te versterken.

 

Taken, bezetting en vergaderfrequentie CDA Zeeland

De taken van het CDA Zeeland zijn:

 • Bevorderen van de deelname aan het werk van en de onderlinge samenwerking binnen de partij;
 • Zorgen voor alle organisatorische belangen van de partij;
 • Vormen en versterken van alle lokale afdelingen en bevorderen van de samenwerking van deze afdelingen;
 • Toezicht houden op de lokale afdelingen;
 • Bespreken van het politieke beleid in algemene zin en in de provincie;
 • Ondernemen van activiteiten voor politiek vormings- en scholingswerk, ouderenwerk, jongerenwerk en vrouwenwerk;
 • Instellen en bemensen van een permanente campagnecommissie;
 • Voorlichting en kadervorming;
 • Stellen van kandidaten voor provinciale staten en waterschap;
 • Vaststellen van verkiezingsprogramma’s;
 • Kiezen van afgevaardigde naar partijbestuur en partijcongres;
 • Bevorderen van samenwerken binnen de statenfractie en de waterschapsfractie;
 • Bevorderen van vertegenwoordiging CDA binnen andere vertegenwoordigende lichamen;
 • Houden van ledenvergaderingen;
 • Bemensen van het bestuur van de stichting CDA;
 • Bemensen van de werkgroep Europa;
 • Uitvoeren van alle andere taken die opgedragen worden op basis van CDA statuten of reglementen

Momenteel bestaat het Dagelijks Bestuur van het CDA uit de volgende personen:

 • Ad Koppejan, voorzitter
 • Esther Francke, vice-voorzitter
 • Michel Barbé, penningmeester
 • Kees Blok, secretaris
 • Paola Alkemade, coördinator permanent campagneteam

Eind 2021 neemt Paola Alkemade afscheid van het dagelijks bestuur vanwege een verhuizing naar buiten Zeeland. John Anthonise heeft eerder dit jaar het dagelijks bestuur verlaten vanwege een andere functie binnen het CDA Zeeland. Verder zijn er voor 2021 geen mutaties voorzien.  

Het Dagelijks Bestuur vergadert 7 tot 10 keer per jaar, vaak voorafgaande aan de Algemeen Bestuur vergadering. De vergaderingen vinden plaats op dinsdag- of woensdagavond, en beginnen met een Dagelijks Bestuur vergadering van 17:30 uur tot 19:30 waarna van 19:30 tot 21:30 de Algemeen Bestuur vergadering wordt gehouden. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ad Koppejan, voorzitter van het CDA Zeeland, 06 18305900 of info@adkoppejan.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.