02 juni 2020

CDA Zeeland gaat voor herinvoering pulskor

Dinsdag 2 juni - MIDDELBURG - De motie van 50PLUS om in Brussel een lobby op te zetten om het verbod op pulskorvissen zo spoedig mogelijk opgeheven te krijgen heeft CDA Zeeland afgelopen vrijdagavond van harte mede ingediend en gesteund bij de Statenvergadering van 28 en 29 mei.

Uit een onderzoeksrapport van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) van 21 mei 2020 blijkt dat pulsvisserij wetenschappelijk aantoonbaar beter is voor het milieu dan het vissen met de traditionele boomkor. 

De Zeeuwse visserij.

Verduurzaming van de visserijactiviteiten en zoeken naar kansen om het bedrijfsproces op duurzame wijze onder controle te krijgen, staan in Nederland en in Zeeland, al jaren hoog in het vaandel.

De provincie Zeeland moet er dan ook alles aan doen om te zorgen voor herinvoering van de pulskorvisserij. Dat is de strekking van een breed gesteunde motie in Provinciale Staten (ingediend op initiatief van 50PLUS en mede door het CDA ingediend).

Nu uit het onderzoeksrapport van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) blijkt dat pulskor minder impact heeft op ecologie en milieu dan vissen met de traditionele boomkor, moet de provincie zowel in Den Haag als in Brussel pleiten voor herinvoering. Dat vindt zo'n driekwart van de Statenleden.

Grote gevolgen Nederlandse en dus ook Zeeuwse  pulsvissers

Ook Zeeuwse vissers maakten de afgelopen jaren gebruik van de pulstechniek, waarbij met kleine elektrische schokjes vissen uit de zeebodem worden opgeschrikt. De Europese Unie verbood het pulsvissen vorig jaar omdat de techniek voor ecologische schade zou zorgen. Het verbod heeft dan ook grote gevolgen voor de Zeeuwse vissers.

Procedure

Eind dit jaar evalueert de EU het Europese visserijbeleid. Met de lobby en het onderzoek zou een herinvoering moeten worden afgedwongen. Naast een lobby loopt er ook een procedure bij het Europese Hof van Justitie om het verbod, dat op 1 juli 2021 ingaat, ongedaan te maken.

Inhoud motie

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op 28 en 29 mei 2020 dragen het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland op:

  • Bij de Minister van LNV het onderzoeksrapport van ICES onder de aandacht te brengen;
  • Alles in het werk te stellen om het pulskorvissen opnieuw op de agenda van het Europees Parlement te krijgen;
  • Het pulskorvissen opnieuw onder de aandacht te brengen bij het Europees Comité van de Regio’s;
  • In Brussel een lobby op te zetten om het verbod op pulskorvissen zo spoedig mogelijk opgeheven te krijgen.

Wat zijn de mogelijkheden voor innovatieve en duurzame ontwikkeling van visserij en aquacultuur – binnendijks en buitendijks – in de provincie? Kunnen Zeeuwse boeren op verzilte grond met aqua- cultuur hun bedrijf verbreden? Dat waren de vragen die zich in 2006 aandienden. Sindsdien is Provincie Zeeland gaan investeren in onderzoek, experimenten en projecten in de aquacultuur en de visserij om zo vernieuwing in gang te zetten.

Informatieve links

Opiniestuk Annie Schreijer-Pierik

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.