29 november 2019

CDA Zeeland stelt schriftelijke vragen over minder blauw op straat

Vrijdag 29 november - MIDDELBURG - CDA Zeeland in de personen van Hannie Kool-Blokland, Jaap Scheele en Maarten Janssens hebben schriftelijke vragen gesteld over minder blauw op straat door bewakingswerk. "Politieagenten uit de regio zijn gratis voor het ministerie maar ze zijn onbetaalbaar in de regio."

In recent nieuws is naar voren gekomen dat Zeeland en West-Brabant tientallen agenten moet af staan en dat eenheid zich bezint op meer structurele keuzes. Een zorgelijke ontwikkeling, vindt het CDA, aangezien het RIEC laatst een beeld geschetst heeft over criminaliteit in de havens en het grensgebied, en in het buitengebied veel GPS-diefstallen plaatsvinden.

"Als een regio als Zeeuws-Vlaanderen nu in de nachtelijke uren maar 3 politieauto’s heeft en er maar één bemand politiebureau is, houdt het CDA het hart vast wat “structurele keuzes” dan kunnen inhouden."

Naar aanleiding hiervan stelt het CDA twee schriftelijke vragen - zowel aan het college als aan de Commissaris van de Koning.

Lees de volledige vragen hieronder

Vragen ingevolge artikel 44 reglement van orde aan het College van Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning door Hannie Kool-Blokland, Maarten Janssens en Jaap Scheele

Ontvangen: 28 november 2019

Onderwerp: Minder blauw op straat door bewakingswerk

Via de landelijke media werd al eerder gemeld dat politie- en KMar-capaciteit uit het hele land vrijgemaakt wordt voor beveiliging van sleutelfiguren en functionarissen in grote strafprocessen. Vanochtend meldt de PZC bij monde van de regioburgemeester Weterings (Tilburg) dat ook Zeeland en West-Brabant tientallen agenten af moet staan en dat “de eenheid zich bezint op meer structurele keuzes.”

Gezien het beeld dat o.a. uit de presentatie van het RIEC over de criminaliteit in onze havens en het grensgebied naar voren kwam is dit een zeer zorgelijke ontwikkeling. Tevens zorgt problematiek in het buitengebied waarbij GPS-diefstallen steeds vaker voorkomen voor meer zorgen in de samenleving. Als een regio als Zeeuws-Vlaanderen nu in de nachtelijke uren maar 3 politieauto’s heeft en er maar één bemand politiebureau is, houdt het CDA het hart vast wat “structurele keuzes” dan kunnen inhouden…

Het ministerie kiest er nu voor om politieagenten uit de regio op te eisen, terwijl hij er ook voor had kunnen kiezen om particuliere diensten in te huren voor deze extra persoonsbeveiligingstaken.

Politieagenten uit de regio zijn gratis voor het ministerie maar ze zijn onbetaalbaar in de regio.

Commissarissen zijn vanuit hun rol, onder andere op het vlak van de bestrijding van ondermijning, actief. Zo heeft CdK Van der Donk, die samen met onze eigen CdK verantwoordelijk is voor het werkingsgebied van onze grote veiligheidsregio Zeeland en West-Brabant, dit jaar fors stelling genomen over de snel toenemende bedreiging die ondermijning vormt.

Naar aanleiding hiervan de onderstaande vraag aan het college:

  • 1.    Kan het college ons een inschatting geven van de omvang en de gevolgen van de inkrimping van ons politiekorps voor de landelijke beveiliging binnen strafprocessen.

Naar aanleiding hiervan de onderstaande vraag aan de Commissaris van de Koning:

  • 2.    Is de Commissaris van de Koning voornemens om, al dan niet samen met zijn collega uit Noord-Brabant, richting de minister aan te dringen op het ontzien van onze provincie om geloofwaardigheid van de basispolitiezorg niet in gevaar te brengen.

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.