30 maart 2020

CDA Zeeland stelt vragen over opkopen stikstofrechten Noord-Brabant

Dinsdag 31 maart - MIDDELBURG - Onlangs verscheen in het nieuws een bijzondere actie van de provincie Noord-Brabant. De provincie aast op stikstofrechten van andere provincies voor industriedoeleinden – specifiek op de rechten die vrijkomen door veehouderijen. Een Zeeuwse veehouderij is benaderd.

Tweede Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Dik-Faber (CU) hebben vragen gesteld over de opkoop van diverse veehouderijen in andere provincies door de provincie Noord-Brabant.

Naar aanleiding hiervan stelt de CDA Statenfractie Zeeland de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  •  Is GS bekend met de bovenstaande situatie?
  • Kan GS een antwoord formuleren op de vraag die gesteld is in de Tweede Kamer: “Voorziet u problemen in andere provincies nu stikstofruimte door Noord-Brabant bij hen is gekocht, terwijl deze stikstofruimte wellicht nodig is om bij hen starterswoningen te bouwen of lokale werkgelegenheid te behouden? Zo nee, kunt u dit uitgebreid toelichten?”
  • Kan GS bij Provinciale Staten aangeven wanneer zij bijgepraat worden aangaande het stikstofdossier?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.