11 december 2020

CDA Zeeland: verhoging tarieven niet aan de orde

Vrijdag 11 december - ZEEUWS-VLAANDEREN - In de PZC verscheen het bericht dat mogelijk de tarieven van de tunnel omhoog gaan. Dit naar aanleiding van het beleidsplan van de Westerscheldetunnel. De CDA-fractie begrijpt dat minder passages direct effect heeft op de inkomsten van de tunnel. En aangezien het een gesloten systeem is, betekent dat ook direct iets voor de dekking van de kosten die met de tunnel gepaard gaan (onderhoud, beheer en aflossing lening). De stap naar mogelijke verhoging van tarieven gaat te snel. Dat vraagt op z’n minst een nadere onderbouwing, waarbij ingegaan moet worden op de vraag of er in de kosten gesneden kan worden, of er andere dekkingsmogelijkheden zijn, danwel of het Rijk bij kan springen, omdat dit ook direct een gevolg is van de coronamaatregelen. 

Er ligt geen besluitvorming voor, dus de tarieven gaan niet omhoog. Het verdere gesprek hierover wachten we af, maar wat het CDA betreft is verhoging van de tarieven niet aan de orde. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.