13 november 2021

CDA Zeeland wil tweedeling door 2G voorkomen

Zaterdag 13 november - MIDDELBURG - De CDA Statenfractie kijkt terug op een goede vergadering afgelopen 11 en 12 november. Donderdagavond sprak onze fractievoorzitter Hannie Kool-Blokland de Algemene Beschouwingen uit. Daarin ging ze onder andere in op het belang van sterke dorpen waarin het goed wonen is en waar voldoende voorzieningen zijn.

Bij alle keuzes die gemaakt worden wil het CDA een optimale betrokkenheid van de Zeeuwen. De wensen hierover veranderen, mensen zijn minder vertegenwoordigd. De Provincie moet hierin mee veranderen. We hebben daarom de motie “van inspraak naar participatie” ingediend. Deze is aangenomen! Daarnaast heeft het CDA het thema “voedselzekerheid” op de agenda gezet. Er is veel druk op de ruimte en daarmee op landbouwgronden. Terwijl het zeker zijn van voldoende voedsel heel erg belangrijk is! Ook deze motie waarin het CDA zich hierover uitspreekt, is aangenomen.

Bij het produceren van voedsel, is biodiversiteit belangrijk. Ook daarover is een motie ingediend én aangenomen.Het tweede onderwerp op de agenda betrof de omgevingsvisie. Een omvangrijke visie op de toekomst van Zeeland op het gebied van ruimte, maar ook economie, cultuur en vervoer.

De hele vergadering ging het ook over corona en de maatregelen. We zijn blij dat we fysiek kunnen vergaderen in alle voorzichtigheid die daarbij hoort. De vergadering werd af en toe gekaapt met discussies waarover we als provincie niet gaan. Wel hebben we als CDA-fractie onze zorgen geuit over de manier hoe dit verloopt. Het is belangrijk om te beseffen wat we allemaal wel kunnen en hoe belangrijk het is om de zorg te ontlasten. Tegelijk moet er respectvol gesproken worden over keuzes die iedereen maakt. Vaccineren is heel belangrijk (doen!) maar het is ook belangrijk een tweedeling in de maatschappij hierover te voorkomen. In dat licht maken wij ons zorgen over de impact van het mogelijk invoeren van 2G.

Het was een lange dag. Van donderdagavond tot vrijdagavond. Belangrijke onderwerpen zijn besproken. Waar we heen willen met Zeeland en waar in geïnvesteerd wordt, is met grote meerderheid in Provinciale Staten vastgelegd. Op naar de uitvoering!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.