06 april 2018

CDA uit zorgen over Westerscheldeferry voor studenten

Met stijgende verbazing en vervolgens ongeloof heeft CDA-Statenlid Maarten Janssens de afgelopen dagen gekeken naar het dossier Westerscheldeferry. PS was al eerder gewaarschuwd voor tekorten, en die hebben zich nu gemanifesteerd. Dat is erg vervelend voor een provincie die het financieel toch al niet makkelijk heeft, maar het is geen onlogisch vervolg op het gegeven dat commerciële partijen een aantal jaar geleden niet in de ferry wilden stappen.

Het CDA stelt voorop dat, evenals vele andere partijen, de fietsvoetveer een cruciale OV-verbinding is die moet blijven bestaan. Daar is het CDA in het verleden duidelijk over geweest, en dat is niet veranderd.

Over een aantal jaar moeten de schepen worden vervangen. De voorstellen daarvoor moeten nog komen, maar in de tussenliggende periode is duidelijk dat de kosten stijgen, en de reizigersaantallen teruglopen. Alleen al over de periode 2015 tot ultimo 2018 komt een cumulatief negatief resultaat  van ruim 900.000 euro. Afkomstig uit de commerciële wereld, is het gebruikelijk dat er in zo’n geval met spoed onderzoek wordt gedaan naar maatregelen die dit kunnen verbeteren. Het onderzoek loopt, maar er wordt begrepen dat pas tegen de zomer de resultaten bekend zullen worden. De vragen hierover rijzen. Had die opdracht niet eerder gegeven kunnen worden? En, is er dan nog wel tijd om dit jaar nog effectief in te grijpen?

Deze week kaartte een student aan de pabo-opleiding van de HZ een bijzonder probleem aan. Het leek er in eerste instantie op dat vanaf 1 mei, wanneer de nieuwe b-tag de ov-chipkaart definitief vervangt, studenten ineens moeten gaan betálen om hun fiets of bromfiets mee te nemen. Maar inmiddels lijkt het erop dat studenten en andere reizigers altijd al moesten betalen om deze vervoermiddelen mee te nemen. Dit is hoogstwaarschijnlijk niet gebeurd.

Aan de gedeputeerde worden de volgende vragen gesteld:

  • Was het de bedoeling dat fietsen en bromfietsen die studenten of andere reizigers meenamen op de ferry in rekening werden gebracht, of mochten deze tot nu toe gratis mee?
  • En als deze vervoermiddelen in rekening moesten worden gebracht, is dat dan ook gebeurd?
  • En als deze vervoermiddelen inderdaad gedurende enige jaren niet in rekening zijn gebracht, hoe groot is dan de financiële schade die daardoor is ontstaan?
  • Verder lijkt er ook onduidelijkheid te zijn over kortingspercentages voor studenten, onder andere in de zomerperiode. Kan de gedeputeerde hier duidelijkheid over verschaffen?

De reden dat hierop wordt doorgevraagd, is dat alleen al voor de HZ de studentenpopulatie uit Zeeuws-Vlaanderen een belangrijke groep is die ruim een kwart van alle HZ-studenten beslaat. Daarom is het CDA ook bezorgd over een eventuele kostenstijging: gaat dat niet een drempel opwerpen voor Zeeuws-Vlaamse studenten om gebruik te maken van goede onderwijsvoorzieningen aan de overzijde van de Westerschelde?

Al met al blijft de Westerscheldeferry een zorgenkindje, dat voorlopig aan het infuus moet. We moeten wachten op de plannen voor de vervanging van de huidige schepen, en we moeten wachten op plannen om de overbruggingsperiode van zo’n 5 jaar door te komen. Ondertussen lopen de tekorten op, en is er onduidelijkheid over tarieven en betalingen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.