27 november 2020

Commissie Ruimte: over vaststelling Faunabeheerplan Vos en stikstof

Vrijdag 27 november - MIDDELBURG - Statenlid Anton Geluk heeft gedurende de commissie ruimte zich namens het CDA gebogen over het Faunabeheerplan Vos en stikstof.

Faunabeheerplan Vos

CDA teleurgesteld in resultaat

Op 3 november hebben Gedeputeerde Staten het Faunabeheerplan Vos in ontwerp (gedeeltelijk) goedgekeurd. Dit  goedkeuringsbesluit ligt tot en met 16 december ter inzage. Het CDA is zeer teleurgesteld in het uiteindelijke resultaat. Het Faunabeheerplan Vos is opgesteld door de Faunabeheereenheid (FBE) Zeeland: een onafhankelijke stichting die het provinciaal faunabeleid doorvertaalt in uitvoeringsbeleid. Dit plan werd op 4 februari door Gedeputeerde Staten ontvangen. Sindsdien heeft CDA Zeeland aangedrongen op het zo snel mogelijk vaststellen van dit plan om effectief vossenbeheer mogelijk te maken.  Dit plan is volgens ons namelijk goed onderbouwd met maatregelen die effectief zijn om het aantal vossen in Zeeland beheersbaar te houden ter bescherming van onze weidevogels (en dan vooral de bodembroeders).

Het gedeeltelijk goedgekeurde plan wat nu in ontwerp is goedgekeurd, wijkt op essentiële punten af van het oorspronkelijke plan.

Het gedeeltelijk goedgekeurde plan wat nu in ontwerp is goedgekeurd, wijkt op essentiële punten af van het oorspronkelijke plan. CDA Zeeland vindt dat deze gedeeltelijke goedkeuring niet het beoogde resultaat is.  Wij zijn dan ook erg teleurgesteld en gaan de komende tijd alles in werk stellen om het oorspronkelijke plan vastgesteld te krijgen zodat effectief beheer van de vos in Zeeland mogelijk wordt ter bescherming van onze weidevogels.

Stikstof

Achtergehouden informatie door het Rijk

Eergisteren verscheen er in de Limburger een bericht “Provincie snapt weigering Rijk niet”. Gedeputeerde Hubert Markus geeft hierin aan het te gek voor woorden te vinden dat het Rijk gedetailleerde lokale stikstofgegevens niet wil delen met de provincie. Concreet gaat het om gegevens over loslaten van bronnen van stikstofneerslag. Het Rijk heeft exact in kaart waar per regio in de buurt van stikstofgevoelige natuurgebieden de meeste stikstof vandaan komt. Oftewel: welke bedrijven of wegen met veel verkeer. Het Rijk deelt die info niet, en dit geval dus met de provincie Limburg, en beroept zich op de privacy van bedrijven.

De volgende vragen:

1. Kent u het bericht “Onbegrip bij provincie over weigering Rijk om informatie voor stikstofaanpak te delen: ‘Te gek voor woorden’”?

2. Speelt “het niet verkrijgen” van deze gedetailleerde stikstofgegevens ook in Zeeland? Zo ja, op welke wijze en mate? Zo nee, waarom niet en waarom wordt dan niet om deze detailinformatie gevraagd?

3. Klopt het dat de gebiedsgerichte aanpak van provincies vertraagt wordt door gebrek aan detailinformatie en dat hierdoor grote economische ontwikkelingen stil kunnen komen te liggen? Zo nee, waarom niet?

Legalisatie van PAS-meldingen en regelingen voor knelgevallen

In meerdere media verschijnen de laatste dagen en weken berichten over de zogenaamde PAS-melders. Zogenaamde bedrijven die dus in het kader van de PAS alleen een zogenaamde melding gedaan hebben en nu geen legale NB-vergunning hebben op grond van de uitspraak van de Raad van State over de PAS. Deze PAS-melders komen steeds vaker in de problemen:

  • Banken trekken zich terug;
  • Bedrijven gaan bij deze zelfde banken over naar bijzonder beheer;
  • Een verandering, uitbreiding van het bedrijf icm bijvoorbeeld een bedrijfsovername geeft nu ook problemen. Immers ook dan is een wijziging van de vergunning nodig. Dit moet dan eerst geregeld worden waarna extra stikstofdepositie op natuur via intern of extern salderen gecompenseerd moet worden. Dit kan leiden tot extra investeringen in emissiebeperkende maatregelen;
  • Deze bedrijven kunnen niet extern salderen;
  • En daarnaast veel onzekerheid en spanningen bij deze ondernemers en hun familieleden.

Volgens het CDA hebben deze bedrijven alles goed gedaan volgens de regels. Deze bedrijven mogen we niet laten vallen. Vooral wij niet als “betrouwbare overheid”:

  • Wat gaat de gedeputeerde hieraan doen?
  • Welke strategie kiest de gedeputeerde?
  • En graag een update over de stand van zaken en de tijdslijnen waarover nu gesproken wordt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.