22 april 2022

Commissie ruimte: stikstof, RUD en het Veerse Meer

Vrijdag 22 april - MIDDELBURG - Gedurende de commissie Ruimte hebben Statenleden Rinus van 't Westeinde en Anton Geluk het woord gevoerd namens het CDA. Onder andere de RUD, stikstof en het Veerse Meer passeerden de revue.

Meer richten op het echte doel

Vooral de stikstofaanpak is iets wat me op dit moment aan het hart gaat. Ik maak me zorgen over de eenzijdige focus op de Kritische Depositie Waarde. We moeten ons meer richten op het echte doel: namelijk de instandhouding van de natuur. 

Focus op het echte doel: namelijk de instandhouding van de natuur.

In de door de minister op 1 april 2022 gestuurde Kamerbrief met daarin de hoofdlijnen van de gecombineerde aanpak stikstof, water, natuur en klimaat wordt veel gesproken over opkoop en eventuele onteigening van veehouderijbedrijven. In de brief is veel te weinig aandacht voor de blijvers. Dat vind ik jammer. Als CDA hebben we liever dat het geld gebruikt wordt voor innovatie en eventueel verplaatsing van veehouderijen om de depositie te laten verlagen. 

We moeten meer aandacht hebben voor de blijvers, in plaats van te focussen op opkoop en sanering.

De afgelopen weken ging het veel over stikstof. De Tweede Kamer heeft er tot drie keer over gedebatteerd en er zijn allerlei moties aangenomen. Daarnaast heb ik begrepen dat er brieven zijn. Van de ZLTO, en ook van andere organisaties en ook van sommige provincies. Kortom, er is veel gaande en daarom hebben wij eigenlijk behoefte aan informatie over de Zeeuwse situatie. Daarom een aantal vragen aan de gedeputeerde:

  1. Wat is de opstelling van Gedeputeerde Staten van Zeeland geweest in de discussie over de hoofdlijnenbrief van de minister?
  2. Op een aantal plekken zijn agrarische partijen van tafel gegaan. In Zeeland niet en dat past in het beeld van de samenwerking die er altijd was. Kan de Gedeputeerde daar iets over zeggen?
  3. Welke stappen gaat GS zetten om de terechte wensen van de agrarische sector, ook in Zeeland, onder de aandacht te brengen van de minister?
  4. Wanneer kunnen we van GS een update verwachten? Onder andere over de PAS-melders, het niet langer inzetten van de KDW als basis voor handelen, de aanpak van het buitenland en het gebiedsgerichte werken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.