05 februari 2021

De beste marketing, voelt niet als marketing!

Vrijdag 5 februari - MIDDELBURG - Statenfractielid Jeffrey Oudeman heeft een bijdrage geschreven over Zichtbaar Zeeland. “Geen dier’der plek voor ons op aard. Geen plek der wereld meer ons waard.” Zo begint ons volkslied en dat geeft goed het gevoel weer wat veel Zeeuwen hebben bij Zeeland: wij zijn trots op onze provincie!

“Trots op Zeeland” zo heet ook het platform wat Omroep Zeeland vorig jaar opzette om Zeeuwen een plek te geven om hun trots op onze mooie provincie te delen. Onder meer die Zeeuwse schoonheid, het unieke Zeeuwse karakter en niet te vergeten de Zeeuwse zaligheden maken dat ook veel import-Zeeuwen hun hart verliezen aan Zeeland. Van één van hen is de gevleugelde uitspraak: “Je hoeft niet in Zeeland geboren te zijn, om uit Zeeland vandaan te willen komen.” Woorden die - uitgesproken met een licht Tukkers accent - vast nóg meer zeggingskracht hebben.

Onder meer die Zeeuwse schoonheid, het unieke Zeeuwse karakter en niet te vergeten de Zeeuwse zaligheden maken dat ook veel import-Zeeuwen hun hart verliezen aan Zeeland.

Met deze inleiding wil ik aangeven dat voor het CDA de Zeeuwen, hier geboren, dan wel import, en alle andere Zeelandfans onze beste ambassadeurs zijn. Laten we hen dus vooral betrekken bij de marketing van Zeeland, want, voorzitter, de beste marketing, voelt niet als marketing. Door de brede dialoogsessie die de komende maanden op de planning staat, krijgen Zeeuwen en allen die Zeeland een warm hart toe dragen, net als gemeenten, lokale en regiomarketingorganisaties, het bedrijfsleven etc. allemaal de kans om inbreng te leveren. Het CDA roept al deze Zeeuwse streekholders op om deel te nemen aan deze brede consulatie en uiteraard vinden wij dat we als Provinciale Staten ook daarin onze rol moeten pakken. Dit alles draagt immers bij aan de totstandkoming van een breed gedragen Marketingstrategie Zeeland. De Zeeuwse Marketing Organisatie (ZMO) zal de definitieve strategie straks verder handen en voeten moeten gaan geven en moeten gaan uitvoeren.

Onder meer van de insprekers tijdens de commissie Economie hebben we vanuit de toeristische sector, de Zeeuwse werkgeversorganisatie en de zorgsector gehoord dat er veel steun is voor de door het College uitgestippelde route en het gewenste eindresultaat. Ook als CDA ondersteunen we de gekozen aanpak van harte. De marketing van Zeeland is niet voor niets een speerpunt in ons verkiezingsprogramma. Gezamenlijk het imago van Zeeland versterken als aantrekkelijke regio om te wonen, te werken, te studeren, te ondernemen, te investeren en te recreëren, klinkt het CDA als muziek in de oren. Heel goed dat de provincie daarvoor verantwoordelijkheid neemt, ook financieel. Maar het is wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid, niet in het minst van álle Zeeuwse overheden. Ik parafraseer Henry Ford: “Een overheid die stopt met marketing om geld te besparen, is als iemand die een klok stopt om tijd te besparen.”

Voordat ik zelf uit de tijd loop, ga ik afronden. We wensen het College en in het bijzonder ook de werk- en stuurgroep Zeeland Marketing veel succes met de verdere ontwikkeling van de Marketingstrategie Zeeland en laten we daarbij de volgende uitspraak van een marketingwetenschapper onthouden: “Marketing isn’t magic. There’s a science to it.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.