23 april 2021

De Omgevingsvisie als boekenkast: flexibel, overzichtelijk, eenvoudig

Vrijdag 23 april - MIDDELBURG / TEAMS - Statenlid Rinus van 't Westeinde heeft namens de CDA Statenfractie Zeeland een bijdrage geleverd met betrekking tot de Omgevingsvisie.

De Omgevingsvisie als boekenkast

Een bundeling van al het provinciale beleid. De omgevingsvisie is één van de grootste strategische opgaven waar Provinciale Staten voor komt te staan. We visualiseren hem ons als een boekenkast, waar je een boek uit kunt pakken en dit kunt herschrijven, aanvullen of zelfs vervangen. Of een boek eruit nemen om het weer te lezen om het geheugen op te frissen. Kortom: de boekenkast staat voor flexibel, overzichtelijk en eenvoud.

Dit is tevens het beoogde doel van de visie. Op deze wijze kunnen we snel inspelen op de snelle ontwikkelingen op ieder gewenst tijdstip, zonder te wachten tot een nieuwe periode. Dit laatste vinden we als CDA-Statenfractie heel belangrijk. We staan voor grote opgaven in een beperkte ruimte, luidde onlangs de titel van een nota van het Planbureau. Dit vraagt om een integrale en gebiedsgerichte visie.

Als Provinciale Staten hebben we in dit proces twee rollen opgenomen: opdrachtgever en deelnemer aan de achterbanraadpleging met de mogelijkheid wensen en bedenkingen in te dienen. Daar hebben we als Provinciale Staten gebruik van gemaakt, met dank aan onszelf dat we de tijd en ruimte genomen hebben om dit in drie sessies goed te doorlopen en discussiëren.

Als CDA vinden we dat de stukken goed in elkaar zitten. Deel A en B geven een goede weergave van de te belopen route. De doelstelling is helder, verdeeld in subdoelen met een goede beschrijving die vervolgens vertaald wordt in acties.

De doelstelling is helder, verdeeld in subdoelen met een goede beschrijving die vervolgens vertaald wordt in acties.

De nu voorliggende wensen en bedenkingen zijn een goede weergaven van de besprekingen. De punten die het CDA ingebracht heeft bij onder andere wonen, mobiliteit en bereikbaarheid, natuur en biodiversiteit en economie zijn goed verwoord. Ook is het CDA blij dat ondanks de corona-pandemie, velen gebruik hebben gemaakt van de achterbanraadpleging.

Bij dit alles moeten we wel realistisch blijven en met twee benen in de Zeeuwse klei blijven staan. Tot slot zou de CDA-Statenfractie mee willen geven dat de nieuwe Omgevingsvisie blijvende verbetering uit moet stralen: van goed, naar steeds beter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.