14 september 2022

Extra vragen zeegroenten snijden na beantwoording GS

Woensdag 14 september - ZEELAND - Het CDA heeft -  net zoals de andere Statenfracties - de schriftelijke beantwoording van Gedeputeerde Staten op de reeds gestelde vragen over zeegroenten snijden deze week ontvangen. Statenlid Anton Geluk heeft hier reactie op gegeven in de vorm van twee vragen: 

Naar aanleiding van uw beantwoording van onze Artikel 44-vragen over zeegroenten snijden heb ik namens de CDA statenfractie de volgende vragen/opmerkingen:

  1. Zou u ons op de hoogte willen houden van de voortgang second opinion/de nieuwe passende beoordeling voor de snijgebieden? De CDA fractie kan namelijk niet begrijpen dat die enkele snijder invloed heeft op de instandhouding van de vogelsoorten in deze snijgebieden. Daarom zijn we zeer benieuwd naar de uitkomsten van deze second opinion en zouden wij die zo spoedig mogelijk willen ontvangen nadat deze gereed is.
  2. Wij willen u vragen er bij de natuurorganisaties, als eigenaren van snijgebieden, op aan te dringen dat zij zelf aan de snijders uit gaan leggen waarom hun aanwezigheid in sommige gebieden niet meer gewenst is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.