16 december 2022

FBE & Provincie: duidelijk herstel van vertrouwen

Vrijdag 16 december - MIDDELBURG - Vandaag bespreken we het statenvoorstel “Onderzoek samenwerking FBE Zld” en provincie Zeeland.Dit is een prima voorstel. Prima om extra middelen beschikbaar te stellen voor personele uitbreiding van de FBE Zld. Dit sluit immers aan bij de aanbevelingen uit het adviestraject van Sira Consulting over de samenwerking tussen FBE Zld en de provincie. Aanbevelingen om de samenwerking tussen FBE Zld en de provincie te verbeteren die alle partijen hebben omarmd. Mooi toch?

Door: Anton Geluk 

Belangrijk voor een betere samenwerking is herstel van vertrouwen.  Beide partijen hebben aangegeven dat al tijdens het adviestraject - door bij elkaar te gaan zitten, naar elkaar te luisteren en de stroperige samenwerking te bespreken  - sprake is van een duidelijk herstel van vertrouwen. Dit geeft het CDA moed. 

Bij een goed functionerende FBE Zeeland ,goed samenwerkend met de provincie, hoort voor het CDA ook de 1-loketfunctie. Duidelijk moet eerst zijn wat deze 1-loket functie inhoudt en dat dit loket er dan snel komt. Het CDA realiseert zich dat voor deze 1-loket functie in de toekomst nog meer financiële middelen nodig zijn.

Een goede functionerende FBE Zeeland in samenwerking met de provincie is niet alleen belangrijk voor de Zeeuwse fauna maar ook voor de Zeeuwse landbouw. Immers een toekomstbestendige landbouw in Zeeland is alleen mogelijk met:

  • Goed zoetwater
  • Goede bodemvruchtbaarheid waarvoor ook dierlijke mest nodig is
  • Voldoende middelen om de groei van gewassen en alles wat daarbij komt kijken bij te kunnen sturen, zoals:
    • kunstmest
    • een passend pakket aan gewasbeschermingsmiddelen
    • maar bovenal ook een goede functionerende FBE Zld om door goed faunabeheer wildschade voor de landbouw te beperken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.