14 februari 2020

Forse rekenfout klimaatplannen: wat is het effect voor Zeeland?

Vrijdag 14 februari - MIDDELBURG - Tijdens de commissie Economie heeft Statenlid Jeffrey Oudeman vragen gesteld over de rekenfout in de klimaatplannen.

  • Bent u bekend met de achtergronden van dit artikel?
  • Kunt u toelichten in hoeverre dit ook in Zeeland speelt?
  • Wat is de relevantie of impact voor onze Zeeuwse energietransitie?

De beantwoording zal volgen bij dit artikel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.