13 maart 2020

Fractievoorzitter Hannie Kool-Blokland: "Het CDA heeft alle vertrouwen in de heer Wientjes."

Vrijdag 13 maart - MIDDELBURG - Tijdens de Statenvergadering van vrijdag 13 maart hield fractievoorzitter Hannie Kool-Blokland een korte bijdrage over de marinierskazerne.

Een gezamenlijk proces van Provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en kabinet om een billijk en royaal - zeiden ze in Den Haag niet:  ruimhartig? - compensatie pakket samen te stellen, is nu een grote uitdaging. En daarbij vooral:  het vertrouwen moet  hersteld te worden. Dat kan, wanneer er inderdaad een goed voorstel komt. Met die zware maar ook mooie en uitdagende opdrachten vragen wij de heer Wientjes op stap te gaan.

Het CDA heeft alle vertrouwen in de heer Wientjes.

De opdracht is helder.  Dit heeft de provincie al diverse keren in brieven aan de staatssecretaris en aan Rutte zelf kenbaar gemaakt:  schade van reeds gemaakte kosten vergoeden, een sociaal;-economische structuurversterking - vergelijkbaar met wat de Marinierskazerne voor ons zou hebben betekend,  en als derde de imagoschade omvormen tot een glanzend beeld maken van Zeeland als ultieme plaats waar je altijd al naar toe had gewild.  Die dag waarvan je wist die zou komen,  Zeeland waarvan je wist dat je er altijd had willen zijn.De eerste opdracht zal niet het moeilijkste zijn.  Dat is een kwestie van calculeren.  De tweede opdracht vraag een grote mate van coöperatie van het kabinet, van sociaal-economische partners en van het bedrijfsleven,  en de derde opdracht een een creatieve challenge.Het CDA,  maar ik weet zeker,  wij als Staten in het geheel, denken erg graag mee in de opties.  Onze verkiezingsprogramma’s staan vol van ideeën, maar we willen nu een stap verder gaan. Daarbij zijn lange termijn structuurversterkende ontwikkelingen nodig,  zoals verwoord in het rapport Zeeland in stroomversnelling. En de visie van Zeeland 2040.Wij kunnen ons  vinden in de opdracht.  Wij wensen de heer Wientjes veel succes en een warm Zeeland-gevoel bij zijn werk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.