20 januari 2021

Groei aan Zeeuwen: passende woningbouw nodig

Woensdag 20 januari - ZEELAND - Tweemaal zo grote groei van Zeeuwse inwoners. Dat was de conclusie bij de presentatie van de jaarlijkse cijfers van het aantal inwoners. Een opvallend verschijnsel, met wellicht de coronacrisis als oorzaak. Het kabinet heeft momenteel een enorme woningbouwopgave. Een aantal van honderdduizend woningen is noodzakelijk om aan de groei te voldoen en eenieder te voorzien van woongelegenheid. Met name in de randstad, maar naar de mening van de CDA Statenfractie Zeeland kan dit ook iets betekenen voor die regio’s.

Afgelopen week sprak de nieuwe voorzitter van VNO-NCW Zeeland, Eric de Ruijsscher, over een groei naar 400.000 inwoners. Zeeland als een zogeheten “groeiregio”, wat onder andere de krapte op de arbeidsmarkt kan verhelpen.

Naar aanleiding van deze berichten heeft de CDA Statenfractie de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

1. Kan het college van GS een analyse maken van de groei van het aantal inwoners zoals die zich over 2020 heeft voorgedaan? Waar komt het door, waar vindt de groei met name plaats, enzovoorts?

2. Jaarlijks maakt de provincie prognoses waarop onder andere de woningbouwprogrammering wordt afgestemd. Hoe past deze groei in de prognoses? Graag afgezet tegenover eerdere prognoses achtereenvolgend.

3. In hoeverre is het noodzakelijk om deze trend te verwerken in nieuwe prognoses?

4. Op welke manier kan het college inspelen op de opgave welke het kabinet momenteel voor zich ziet?

5. De minister heeft grote bedragen beschikbaar gesteld om de opgave te faciliteren. We hebben begrepen dat het college hierop in wil spelen. Kan het college aangeven op welke wijze dit gaat gebeuren?

6. De prognoses worden door gemeenten omgezet in regionale woningbouwprogramma’s. Hoe verloopt dit?

Opmerking: Wij vernemen dat in sommige regio’s de vraag naar woningen heel groot is. Met name jongeren benaderen ons, omdat ze liever in Zeeland blijven maar geen passende woning kunnen vinden, maar dit geldt tevens voor ouderen. Welke creatieve mogelijkheden zijn er om enerzijds de plannen, die niet van de grond komen en de planning blokkeren, te schrappen en anderzijds ruimte te geven voor plannen die wel passend zijn en direct uitgevoerd kunnen worden?

7. Eerder is toegezegd dat er een woonagenda en een (dynamische) woningbouwmonitor komt. Wanneer kan GS daar meer informatie over verstrekken? Is het mogelijk daar een “Zicht-op-Beleidsessie" of informatiebijeenkomst over te organiseren voor de behandeling van de voorjaarsnota in Provinciale Staten?

Een onderdeel van deze trend is het gegeven dat mensen vanuit huis werken. In Zeeland wonen en dan elders werken kan prima. Om vanuit huis te werken is een goede internetverbinding cruciaal. De afgelopen jaren is op een goede manier geïnvesteerd in breedband voor het buitengebied.

8. In hoeverre zijn de investeringen van de afgelopen jaren voldoende? Of zijn er nieuwe investeringen nodig?

9. We zien veel activiteiten van kabelbedrijven in de steden en druk bewoonde gebieden. Heeft het college in beeld wanneer de buitengebieden voor een glasvezelnetwerk in aanmerking komen?

10. Zowel in Europa alsook in Den Haag (motie CDA-Kamerlid Joba van den Berg) is gesteld dat breedband-internet voor iedere inwoner beschikbaar moet zijn. In hoeverre zijn er Europese of nationale middelen beschikbaar om de plannen concreet te maken?

11. Is het college bereid om te onderzoeken of de vele fondsen, die momenteel beschikbaar zijn, passend zijn voor dit onderwerp?

12. Kan het college een update geven van de voortgang van de digitale agenda waarover we eerder een presentatie hebben gekregen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.