25 september 2020

Hannie Kool-Blokland over het referendum: "Laat het duidelijk zijn: wie in Zeeland wil niet dat de tunnel tolvrij wordt?"

Vrijdag 25 september - STUDIO A58 - Fractievoorzitter Hannie Kool-Blokland heeft gesproken over het referendum. "De uitvoering van het Statenbesluit vraagt om snelheid. Het is onacceptabel dat een referendum over een deelbelang deze kansen voor Zeeland vertraagt."

De vraag ligt voor om het inleidend verzoek voor een raadgevend referendum te beoordelen. Formeel beoordeeld, onderschrijft het CDA de lijn dat dit verzoek moet worden afgewezen: Primair omdat het niet ontvankelijk is en men dat niet zou volgen, subsidiair omdat het Statenbesluit een groot spoedeisend belang heeft in de uitvoering en omdat het referendum dat doorkruist. Grond: artikel 2, i. Het probleem is dat de achterliggende gedachte van de aanvragers in feite is om het onderwerp van de tunnel tolvrij in de plaats, of aanvullend op het Statenbesluit een plaats te geven.

Laat het duidelijk zijn: wie in Zeeland wil niet dat de tunnel tolvrij wordt?

Maar daarvoor willen wij niet het compensatie pakket om zeep helpen. Daarvoor dienen andere wegen bewandeld te worden. Wij willen die structurele investeringen in Zeeland niet verliezen, voor een incidenteel bedrag zonder werkgelegenheidscomponent voor een breed pakket in Zeeland. Ik weet dat ik hiermee een voorschot op de inhoud neem. Maar de inspreker in de commissie namens de indieners van het verzoek om het raadgevend referendum hebben dit onderwerp zelf op de agenda gezet en zelf gekoppeld. De uitvoering van het Statenbesluit vraagt om snelheid. Het is onacceptabel dat een referendum over een deelbelang deze kansen voor Zeeland dusdanig vertraagt dat de uitvoering in het gedrang komt. 

Bovendien: we staan volledig achter het Statenbesluit en wensen dat met voortvarendheid uit te voeren, als betrouwbare partner in de partijen van het bestuursakkoord, om structureel verbeteringen voor Zeeland te bewerken.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.