16 december 2022

Het CDA heeft geen behoefte aan nieuwe visies of inzichten, maar wel aan uitvoering!

Vrijdag 16 december - MIDDELBURG - Met de sterk toegenomen energieprijzen en de daardoor hogere energierekening voor huishoudens, bedrijven, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en zo voorts, is de urgentie van bijvoorbeeld energiebesparingsmaatregelen, niet in het minst in de gebouwde omgeving, alleen maar groter geworden. Vandaag hebben we het echter niet zo zeer over oplossingen voor de korte termijn –  daarvoor hebben we vorige maand als Provinciale Staten met algemene stemmen reeds een motie aangenomen – maar over de regionale energiestrategie, de RES 2.0, voor de midden- en lange termijn. Het streven is dat deze RES 2.0 eind 2023 gereed is en vandaag bespreken we de bouwstenen om daartoe te komen.

Door: Jeffrey Oudeman

Bij de totstandkoming van de RES 1.0 hebben we als CDA-fractie gehamerd op haalbaarheid, betaalbaarheid en leveringszekerheid, ofwel de betrouwbaarheid van onze energievoorziening. Onder meer door het toevoegen van de bouwsteen Energiesysteem –  waarin op een integrale wijze naar ons energiesysteem wordt gekeken –  hebben we er alle vertrouwen in dat aan deze zaken ook in de RES 2.0 voldoende aandacht zal worden gegeven. Sowieso vindt de CDA-fractie dat we met de RES 1.0 een goede weg zijn ingeslagen naar o.a. meer zonne-energie, meer windenergie en meer energiebesparing e.d. Als CDA-fractie hebben we dan ook geen behoefte aan weer nieuwe visies en vergezichten. De focus zou wat ons betreft op de uitvoering moeten liggen. Onder meer door de krapte op de arbeidsmarkt en de schaarste op het elektriciteitsnetwerk is het immers een enorme klus om het realisatietempo te verhogen.           

Natuurlijk heeft het CDA ook oog voor nieuwe kansen en ontwikkelingen. Tijdens de commissie heb ik het al gehad over de mogelijkheden voor meer groen gas en over de maatwerkafspraken met de industrie. Daarnaast denken we aan waterstof en warmtenetten. Op al die onderwerpen ziet de CDA-fractie uit naar de verdere uitwerking waaronder in RES 2.0  

Als het over energie gaat, kan ik het niet laten om ook iets te zeggen over kernenergie. Ik praat namelijk minstens zo graag, hoewel iets minder vaak, over kernenergie als collega Francois Babijn (van de Partij voor Zeeland). En er zijn goede redenen om het over kernenergie te hebben, want niet in het minst dankzij de kerncentrale is Zeeland binnen Nederland de provincie waar verreweg de meeste CO2-vrije elektriciteit wordt geproduceerd. Dat liet Martien Visser – lector Energietransitie en tevens bekend als de ongekroonde cijferkoning van de Nederlandse energietransitie – eerder deze week op Twitter zien met zijn fameuze ‘grafiek van de dag’. Als CDA zijn we trots zijn op onze koppositie!

Afgelopen week was de doorbraak in het wetenschappelijk onderzoek naar kernfusie groot internationaal nieuws. Eén van de betrokken onderzoekers gaf aan dat hij het inmiddels reëel acht dat er binnen tien jaar een commerciële energiecentrale op basis van kernfusie zal zijn. Het ziet er naar uit dat de ontwikkelingen op het gebied van kernfusie veel sneller zullen gaan dan eerder gedacht en dat lijkt ook op het gebied van thorium het geval te zijn. Voor Zeeland zijn er volop kansen op het gebied van innovatieve vormen van nucleaire energie, denk bijvoorbeeld aan de ambitieuze plannen van Thorizon. Daarom heb ik namens de CDA-fractie in de commissie reeds aangegeven dat hier wat ons betreft aandacht voor mag zijn in de RES 2.0, net als dit overigens in de RES 1.0 het geval was.

Ik zou met alle plezier nog meer willen vertellen over kernenergie in al haar facetten, maar net als met energie moeten we vandaag ook zuinig omgaan met onze spreektijd. Bovendien kan iedereen binnenkort in de podcast deBat luisteren naar hoe het CDA denkt over kernenergie. Dus ik sluit de CDA-bijdrage af met deze luistertip! Eén die de gedeputeerde vast van harte kan ondersteunen. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.