03 februari 2023

Het milieuprogramma moet ons helpen doelen te behalen

Vrijdag 3 februari - MIDDELBURG - Vandaag sprak Statenlid Anton Geluk over het milieuprogramma. Het milieuprogramma moet ons gaan helpen allerlei doelen, die belangrijk zijn voor onze leefomgeving, te gaan halen. Het is een samenspel van hele concrete acties, maar ook van ambities. 

Wat de ambities betreft toch een opmerking. Het bedrijfsleven heeft daar ook veel op gereageerd. We begrijpen de reactie van het college dat het voor een deel gaat om aansluiten bij Europese en landelijke ambities. Anderzijds is er door meerdere partijen gesteld dat bijvoorbeeld de ambitie om in 2030 de helft van grondstoffen circulair te hebben niet realistisch is. In die zin vreemd dat het als ambitie in dit milieuprogramma komt, zonder dat verder de stimulerende of regulerende kant aan de orde komt. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Het milieuprogramma moet ons gaan helpen allerlei doelen, die belangrijk zijn voor onze leefomgeving, te gaan halen.

Wij vinden het belangrijk dat op dit punt twee dingen gebeuren. Allereerst dat met het bedrijfsleven gepraat wordt over deze ambitie. Wat is er nodig om die ambitie te kunnen realiseren binnen welke termijn? Wie heeft daarin welke rol, bijvoorbeeld SDR? En als tweede willen we dat juist op dit punt goede monitoring plaatsvindt. Zodat we tijdig kunnen schakelen. Voor de CDA-fractie is het van belang dat het in Zeeland gevestigde bedrijfsleven - niet in het minst de energie-intensieve industrie - op een gelijk speelveld de (internationale) concurrentie aan kan blijven gaan.  

Daarom nog de volgende vraag aan de gedeputeerde: Is het juist dat de ambities die genoemd worden in dit milieuprogramma aansluiten bij en niet hoger liggen dan de landelijke en Europese ambities?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.