27 augustus 2021

Huisvestingsproblematiek studenten baart CDA zorgen

Vrijdag 27 augustus - MIDDELBURG / VLISSINGEN - Niet alleen in de Randstad zijn kamers voor studenten schaars: ook in Zeeland blijken studenten in Vlissingen en Middelburg niet aan woonruimte te komen. Zo meldt de PZC van 27 augustus. Het CDA heeft hier vragen over gesteld. 

In Vlissingen blijken de wachtlijsten voor een studio dusdanig lang, dat studenten een tussenjaar nemen of bereid zijn met meerdere mensen op een kamer te leven. Bestuursvoorzitter John Dane kaart aan dat de HZ University of Applied Sciences (HZ) zo'n honderd (met name internationale) studenten is misgelopen: "We verliezen hierdoor miljoenen euro's en we lopen imagoschade op."  

Het University College Roosevelt (UCR) in Middelburg kampt met dezelfde problematiek: de twee studentencomplexen die gebouwd worden nabij de bèta campus, zijn pas volgend jaar gereed. Hierdoor loopt ook het UCR komend studiejaar circa dertig studenten mis. 

De Provincie Zeeland investeert flink om Zeeland nog aantrekkelijker te maken voor (nieuwe) studenten. Zo is Campus Zeeland mede in het leven geroepen om dit te bewerkstelligen. Dat door huisvestingsproblematiek de HZ en het UCR nu veel nieuwe studenten mislopen en dit tevens leidt tot imagoschade, vindt het CDA zorgwekkend. Graag zouden wij zien dat de Provincie Zeeland zowel op (zeer) korte als middellange termijn bijdraagt aan de oplossing van deze huisvestingsproblematiek. 

De CDA Statenfractie stelt daarom de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten: 

  1. Heeft GS kennisgenomen van het nieuwsbericht "Groot tekort aan studentenkamers in Middelburg en Vlissingen: Huilende ouders en studenten" (PZC)? 
  2. Deelt GS de mening van de CDA Statenfractie dat de bèta campus (onder meer bedoeld om Zeeland nog aantrekkelijker te maken voor studenten) zijn doel voorbijschiet als er geen passende huisvesting kan worden aangeboden aan (nieuwe) studenten? 
  3. Is de huisvestingsproblematiek in de stuurgroep van Campus Zeeland besproken? Zo ja, heeft dit geleid tot het ondernemen van actie(s)? 
  4. Kan GS aangeven waardoor de huisvestingsproblematiek voor studenten momenteel ook in Middelburg & Vlissingen zo groot is?  
  5. Is de huidige omvang van de huisvestingsproblematiek voor (nieuwe) studenten onverwacht of was deze voorzien?  
  6. Hoe ziet de meerjarenverwachting er voor deze huisvestingsproblematiek uit? Hoe kijkt GS in dat licht naar het bericht over Woongoed Middelburg, dat later op 27 augustus op de website van de PZC2 verscheen dat Woongoed aangeeft nieuwbouw voor studenten via de bestuursrechter te willen blokkeren omdat men verwacht dat er met de aangekondigde nieuwbouw op termijn leegstand zal zijn? 
  7. Heeft GS in beeld welke risico's investeerders mogelijk hindert in het ontwikkelen van studentencomplexen in Zeeland?  
  8. Welke (creatieve) oplossingen voor de (zeer) korte termijn en middellange termijn zijn er voor de huisvestingsproblematiek van (nieuwe) studenten? Welke rol kan en wil de Provincie Zeeland hierin spelen? 
  9. Is GS bereid om in elk geval alle betrokken partijen op zo kort mogelijke termijn bij elkaar te brengen om de huisvestingsproblematiek van (nieuwe) studenten en mogelijke oplossingen hiervan samen te bespreken?   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.