02 maart 2018

Inbreng CDA over het Beheerkader infrastructuur provincie Zeeland

Het was kóud de afgelopen dagen. Zo koud dat de ruiten van de auto’s iedere ochtend steevast bevroren waren. En als de ruiten bevroren zijn, dan heb je een keuze. Óf je poetst een klein stukje schoon alvorens de weg op te gaan, óf je zorgt ervoor dat je naar alle kanten goed zicht hebt. Helaas heb je dan wel hele koude handen tegen de tijd dat alles ijsvrij is.

Het beeld dat ik zojuist schetste schoot mij te binnen bij het lezen van het statenvoorstel dat voorligt, het Beheerkader Infrastructuur. Het CDA vindt een goede droge én natte infrastructuur belangrijk voor Zeeland. Niet alleen maakt infrastructuur ons mobiel en zorgt voor leefbaarheid, het draagt ook bij aan economische ontwikkelingen. Bovendien kan een goede infrastructuur helpen milieueffecten van verplaatsingen te verminderen.

Terwijl de afgelopen jaren werd gewerkt met een R en R+ niveau, ligt er nu een systematiek die naar alle kanten zicht geeft. Het CDA geeft graag een compliment aan iedereen die heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van deze nieuwe systematiek, die enerzijds een duidelijk beeld geeft van wat er minimaal benodigd is, en anderzijds daar ook op korte én lange termijn de hoogte van de benodigde financiële middelen aan koppelt.

Goed zicht door de autoruit geeft je ook een blik op alle risico’s in het verkeer. En hier is het niet anders: door de nieuwe werkwijze krijgt PS een beeld bij veiligheid, juridische consequenties en de kosten die de infrastructuur met zich meebrengt. Bovendien kunnen we het met elkaar hebben over het imago dat we willen uitstralen middels onze infrastructuur.

Er ligt echter ook een hobbel op de weg: in totaal is er over de komende tien jaar een tekort van 12,8 miljoen euro. En dat is dan nog zonder dat jaarlijkse indexering is toegepast. Dat is geen leuk bericht voor een provincie die het financieel al niet heel gemakkelijk heeft. En toch: dat was niet anders geweest zonder dit nieuwe beheerkader. Het voordeel is dat we nu goed vooruit kunnen kijken, en tijdig besluiten kunnen nemen die nodig zijn om het tekort aan te vullen.

Want één ding is duidelijk: middels dit beheerkader wordt een duidelijke ondergrens vastgesteld. Onder deze minimale basis mogen we niet zakken. In de eerste plaats omdat er een zorgplicht ligt vanuit de provincie voor haar burgers. We streven naar nul vermijdbare slachtoffers in het verkeer, en daarmee is de ondergrens die dit beheerkader aangeeft wat ons betreft dan ook absoluut. Buiten dat bestaat er een aansprakelijkheid voor de eigenaar van infrastructurele werken indien deze niet in ‘goede staat’ verkeren.

We hoeven dan ook niet te wachten op de behandeling van de voorjaarsnota om dit Beheerkader vast te stellen. Wel kijken we natuurlijk uit naar de afweging die GS gaat voorstellen bij de voorjaarsnota om het tekort te dekken.

Het CDA is verheugd over de duidelijkheid die dit beheerkader biedt, met een onderscheid in dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervangings- en reconstructieprojecten, en is dan ook positief over dit Beheerkader Infrastructuur. Want, we rijden graag met schone ruiten, en de risico’s bij het beheren van infrastructuur zijn vele malen omvangrijker dan de 230 euro die de automobilist moet aftikken die zijn ruiten niet poetst. 

Maarten Janssens

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.