17 januari 2020

Inbreng Statenlid Rinus van 't Westeinde over bouwplannen Terneuzen

Vrijdag 17 januari - TERNEUZEN - Onlangs verscheen in de PZC dat Terneuzen een tik op de vingers heeft gekregen door Middelburg oftewel door Gedeputeerde Staten. Er zouden teveel woningbouwplannen zijn, wat aanleiding was tot bezwaar van de bouw van 34 appartementen op een plaats van een leegstaande kerk.

Statenlid Rinus van 't Westeinde heeft een inbreng geleverd aan de commissie Ruimte waar dit behandeld is. Hierbij heeft hij enkele vragen gesteld.

"Het gaat hier over een zienswijze van de Provincie op het ontwerp-bestemmingsplan Terneuzen Zuid-West Bellamyhof, waar volgens het plan 34 appartementen zullen verrijzen. Bedoeld voor starters, senioren en expats.

Gedeputeerde Staten geven in de zienswijze als reden aan: geen vooroverleg omdat het in strijd is met de ladder voor duurzame verstedelijking en overcapaciteit.

Als CDA hebben we drie vragen:

  1. In het overleg zijn afspraken gemaakt. Kan Gedeputeerde Staten uitleggen hoe het meningsverschil toch is ontstaan?
  2. Kan de Gedeputeerde aangeven waarom dit plan wél kans van slagen heeft in de ogen van Terneuzen, terwijl er nog enkele plannen klaarliggen waar niet gebouwd wordt? Of spelen projectontwikkelaars hier ook een rol in?
  3. Kan de Gedeputeerde uitleggen waarom er beweerd wordt dat er behoefte is aan dit soort appartementen voor starters, senioren en expats, maar dat deze woningbouwplannen specifiek voor deze klassen tegengehouden worden?"

Foto: PZC.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.