22 januari 2021

Interview met Statenlid Karin van den Broeke over verhuizing Bravis: "We trekken aan de bel!"

Vrijdag 22 januari - THOLEN - Via de social mediakanalen van CDA Zeeland is er deze vrijdag een live interview geweest met Statenlid Karin van den Broeke. U leest de vragen en antwoorden hieronder:

Wat is er aan de hand?

De huisartsenpost uit Bergen op Zoom verhuist vanuit Bergen op Zoom naar Roosendaal. Dat betekent voor inwoners uit Tholen dat de afstand tot deze eerstelijnszorg fiks vergroot wordt. Niet alleen psychologisch, maar ook fysiek wordt de drempel om een beroep te doen op de meest directe zorg die een mens nodig heeft onnodig groot.

Welke stappen heeft het CDA in de Kamer hiervoor genomen?

Als CDA zijn we natuurlijk een partij die op alle niveaus aanwezig is, goed georganiseerd, met korte lijntjes. Dat blijkt ook nu weer. Kamerlid Joba van den Berg is hier heel direct bij betrokken en heeft Kamervragen gesteld. Zoals we ook al eerder de directe lijn met zowel het plaatselijke CDA, in de persoon van Petrina Geluk, als met de Tweede Kamer benut hebben om de bredere vragen over de bereikbaarheid van ziekenhuizen en de beschikbaarheid van huisartsen naar voren te brengen.

Wat vindt CDA Tholen hiervan?

Tholen voelt zich natuurlijk vergeten en in de steek gelaten. 

Wat gaat CDA Zeeland doen?

Toen eind november de Visie 2030 van Het Nieuwe Bravis bij de Commissie Economie op tafel kwam, heb ik onmiddellijk vragen gesteld over de toegankelijkheid van de zorg en de eerstelijnszorg voor inwoners van Tholen. Het CDA heeft bij het besluit van Bravis om naar Roosendaal te verhuizen vragen gesteld aan het College van Gedeputeerden, rond het verschijnen van deze visie hebben we er bij het College op aangedrongen om in de contacten met Bravis aan te dringen op goed bereikbare eerstelijnszorg. Het CDA zal daar op blijven hameren. Voor het CDA past het ook in het bredere geheel van aandacht voor huisartsen in Zeeland. Verschillende keren hebben we aandacht gevraagd voor de werving van huisartsen voor Zeeland. We zijn dan ook blij dat in het Pakket Wientjes, ‘Wind in de Zeilen’, de komst van een huisartsenopleiding in Zeeland opgenomen is. Dat past bij onze visie dat jonge huisartsen meteen moeten kunnen zien hoe aantrekkelijk wonen en werken in Zeeland is. Dat helpt om het tekort dat er is terug te dringen. Bij het verschrikkelijke gedoe zeer onlangs over iemand die in Zeeland de huisartsenopleiding wil komen doen, waarvoor ook een plaats beschikbaar is, maar die om bureaucratische redenen naar Zwolle zou moeten hebben we als CDA ook zowel provinciaal als landelijk aan de bel getrokken. Wij staan voor goede en bereikbare zorg voor iedere inwoner van Zeeland.

Verschillende keren hebben we aandacht gevraagd voor de werving van huisartsen voor Zeeland. We zijn dan ook blij dat in het Pakket Wientjes, ‘Wind in de Zeilen’, de komst van een huisartsenopleiding in Zeeland opgenomen is.

Wat vind je er zelf van?

Ik ben misschien nog heel ouderwets. Ik zou de omvang van die huisartsenposten veel kleiner willen. Ik denk nog terug aan mijn huisartsen in Kruiningen, bijna dertig jaar geleden, waarop je voor je gevoel altijd een beroep kon doen. Natuurlijk hadden ze wel een vervangingsregeling met enkele collega’s uit de omgeving. Die was echter zodanig dat je als patiënt het gevoel had dat je altijd gemakkelijk terecht kon. Ik ken Zeeuwen niet als mensen die onnodig een beroep doen op de huisarts. En van diegenen die dat wél doen, is dat bij de eigen huisarts ook snel voldoende bekend om goede inschattingen te kunnen maken. Ik ben niet zo overtuigd van nut en noodzaak van de enorme schaalvergroting die in de eerstelijnszorg heeft plaatsgevonden. Maar als we toch met die grotere gehelen werken, laten we het dan zo doen dat de Huisartsenposten zich bevinden in een gebied dat voor allen die daarop aangewezen zijn als ‘bereikbaar’ voelt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.