29 mei 2020

Jaap Scheele stopt als Statenlid

Vrijdag 29 mei - MIDDELBURG - Statenlid Jaap Scheele stopt. Per 1 juni treedt Jaap in dienst bij de gemeente Terneuzen. Burgercommissielid Maarten Janssens volgt hem op in de commissie bestuur, waarna Hans de Kunder Maarten opvolgt als burgercommissielid.

"Zo´n 2 jaar geleden stelde ik me verkiesbaar voor de Provinciale Staten, en werd ik ook als campagneleider heel actief in onze campagne. Daarin voerde ik persoonlijk campagne met de oproep dat ik wilde werken aan reële oplossingen voor de uitdagingen waar Zeeland voor staat. Ik noemde toen als voorbeelden woningbouw, duurzaamheid en mobiliteit.

We hebben een heel mooie uitslag behaald en we zijn enthousiast begonnen. En toch heb ik vandaag afscheid genomen als Statenlid. Dat is niet omdat ik het nu al beu ben! Eigenlijk is het vanuit diezelfde motivatie als waarmee ik me verkiesbaar heb gesteld dat ik nu vertrek.

Per 1 juni ga ik werken bij de gemeente Terneuzen, als afdelingshoofd. Het is een functie die volgens de letter van de wet niet strijdig is met het statenlidmaatschap. Maar integriteit van zowel ambtenaren als politici mag niet ter discussie staan in mijn ogen. Omdat de belangrijkste beleidsterreinen voor het provinciaal bestuur echter rechtstreeks binnen die afdeling spelen vind ik het niet integer om dat te combineren.

Omdat ik me voor kan stellen dat mijn vertrek vragen oproept wil ik de achtergrond bij mijn afweging geven.

Een belangrijke motivatie in mijn leven is om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Sinds mijn terugkeer uit de internationale noodhulp in de zomer van 2017 heb ik mij gericht op het vinden van een nieuwe baan. Daarbij was het voor mij duidelijk dat die bij de lokale overheden zou liggen omdat ik in de afgelopen 10 jaar van mijn loopbaan de waarde van een betrouwbare overheid heb gezien. De huidige corona-crisis toont ook weer de belangrijke rol die de verschillende overheidsorganen te spelen hebben.

Gezien mijn leeftijd, de fase van mijn loopbaan, de Zeeuwse arbeidsmarkt en bovenal mijn drijfveer om een relevante maatschappelijke bijdrage te leveren, is het een zoektocht geworden waar ik de tijd voor genomen heb. Nu doet zich de kans voor om na ruim 2,5 jaar zoeken en een extra studie om in mijn eigen gemeente aan het werk te gaan met de thema’s die mij aan het hart gaan. En daarmee is het een afweging geworden tussen politiek in deeltijd via de provincie of als ambtenaar in voltijd. Omdat mijn handen jeuken om aan het werk te gaan kies ik ervoor om mijn baan in Den Haag bij defensie te stoppen en nu ook qua baan terug te keren naar Zeeland.

Praktisch houdt dit in dat ik mijn zetel afsta aan Maarten Janssens uit Vlissingen. Maarten is vorige periode al statenlid geweest en was nu betrokken als fractievolger. Wetende dat er zo´n goede vervanger klaar staat maakte dat ik mijn stap uit de politieke spotlights ook zonder angst voor de fractie maak.

Dank voor de samenwerking en het vertrouwen!"

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.