22 november 2019

Mondelinge vragen Statenlid Frank Kuijpers over knooppunt Zoomland

22 november - MIDDELBURG - Tijdens de commissie Economie heeft Statenlid Frank Kuijpers vragen gesteld over de belangrijkste verkeersader richting en vanaf Zeeland; knooppunt Zoomland. 

Vragen niet behorende bij een agendapunt Commissie Economie

Op 7 juli 2017 heeft de CDA Staten fractie vragen gesteld over het knooppunt Zoomland.

Sindsdien is de verkeersdrukte bij het knooppunt Zoomland alleen maar toegenomen. Dagelijks horen we op Omroep Zeeland de filemeldingen bij het knooppunt, wachttijden van 15 tot 30 minuten. Het probleem is voornamelijk dat in de ochtendspits de verkeerstroom vanuit Zeeland samengeknepen wordt.

GS beschouwt de route Zoomland Markizaat via de A58 en A4 als de poort tot Zeeland over de weg. Een ongestoorde verkeersafwikkeling voor zowel het zakelijk als recreatief verkeer is van groot belang.

In het verleden heeft u via MIRT overlegstructuur hier aandacht voor gevraagd. Maar tot heden is het knooppunt nog niet opgenomen in de meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport

Vraag:

Kunt u de Staten informeren over de stand van zaken inzake het lobby werk dat u samen met uw Brabantse collega’s voert over het oplossen van het knelpunt bij Zoomland?

Namens de CDA fractie

Frank Kuijpers

Beluister de beantwoording van de gedeputeerde terug via deze link.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.