09 november 2018

Motie CDA Zeeland: Bushaltes moeten toegankelijk zijn voor iedereen

Vrijdag 9 november - MIDDELBURG - CDA-Statenlid Maarten Janssens heeft tijdens de Statenvergadering een motie ingediend wat betreft de toegankelijkheid van bushaltes in Zeeland. Niet alle bushaltes, die onder de verantwoordelijkheid vallen van de provincie, zijn geschikt voor mensen met een handicap.

Overheden, zoals de provincie, moeten zorgdragen voor een inclusieve samenleving. Ook op het gebied van openbaar vervoer, tenzij dit in redelijkheid niet van de overheid mag worden verwacht. Ondanks een eerdere motie daterend uit 2016 welke aandacht vroeg voor toegankelijke bushaltes in kernen, blijven er toch nog haltes onverhoogd of op een andere wijze ontoegankelijk. 

"Een niet-toegankelijke bushalte is geen bushalte voor gehandicapten, maar een gehandicapte bushalte."

Het CDA roept het college op om binnen 3 maanden met een actieplan te komen waarin binnen een redelijk termijn alle bushaltes toegankelijk gemaakt zullen worden. Hierin moet ook worden opgenomen welke haltes niet aan te passen zijn, en waarom dit niet mogelijk is. Tenslotte wordt gevraagd middels een meldpunt te inventariseren bij alle inwoners van Zeeland welke haltes met voorrang moeten worden aangepast. De motie wordt mede ingediend door de SGP, VVD, PvdA, D66 en GroenLinks.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.