15 juli 2019

Nieuwe ontwikkelingen moeten opgenomen worden in plan Volkerak Zoommeer

Maandag 15 juli - BERGEN OP ZOOM - Recent verscheen er meer aandacht over het Volkerak Zoommeer in het nieuws. Het is goed dat het kabinet aandacht ervoor heeft, maar de beslissing over zoet of zout moet wel in overleg met de regio genomen worden en nieuwe ontwikkelingen moeten daarin meegenomen worden.

Een nieuwe ontwikkeling is bijvoorbeeld het gebrek aan zoetwater. Een deltaplan hiervoor zou volgens ons een oplossing kunnen zijn. 

Reactie Statenlid CDA Zeeland Anton Geluk:

"Onlangs verscheen in de media het bericht dat het weer zout maken van het Volkerak-Zoommeer op de lijst staat van de grote waterprojecten voor 2030.

Voor CDA Zeeland staat vast dat eerst de zoetwatervoorziening voor de landbouw definitief geregeld moet zijn voordat van verzilting sprake kan zijn. Tot die tijd is het Volkerak-Zoommeer noodzakelijk als zoetwaterreservoir voor de landbouw. De kwaliteit van het water is goed en heeft zijn waarde in droge periodes inmiddels bewezen.Ik zal mij, namens CDA Zeeland, blijven inzetten voor een robuuste zoetwatervoorziening voor Zeeland. Dit was ook een belofte in het CDA-verkiezingscampagne van het afgelopen jaar.Zoetwater van goede kwaliteit is van levensbelang voor de Zeeuwse landbouw. Daarom pleit CDA Zeeland voor het opstellen van een deltaplan zoetwater voor Zeeland voor het einde van dit jaar. Dit plan moet gericht zijn op het beschikbaar krijgen en houden van zoetwater het hele jaar door.

Verder is verzilting van het Volkerak-Zoommeer wat mij betreft niet aan de orde wanneer de verwachte ecologische en economische waarde na verzilting lager is dan de huidige waarde."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.