17 december 2021

Over de GREX Waterdunen: "Als CDA zijn we blij dat we nu duidelijk afrondingen zien."

Vrijdag 17 december - MIDDELBURG - Toen ik gistermiddag Grex Waterdunen ging voorbereiden deed me dit denken aan een vakantie geboekt naar Zuid- Spanje met de auto en vier kinderen. Het is eerst al een proces ernaartoe en dan ga je de datum en reis plannen en invullen. Je schrijft de datum met potlood in de agenda’s, je weet tenslotte maar nooit. Door omstandigheden wordt de vakantie twee keer uitgesteld maar eindelijk is het zover de datum kan met pen geschreven worden. Het moment is aangebroken; we gaan op reis naar Zuid-Spanje. Onderweg de nodige strubbelingen en gedoe in de auto een lekke band, mobiele telefoon laten liggen bij een tankstation, dus omkeren en weer door.

Een overnachting onderweg om even bij zinnen te komen te evalueren en de reis bijstellen. Conclusie: de reis is vrij prijzig dus ook dat wordt bijgesteld. En weer verder, komen we een blokkade tegen; een duiker wordt opgegraven. Deze functioneerde niet goed en de weg wordt versperd. Er wordt een andere route gekozen maar valt veel duurder uit. En weer door terug is geen optie meer. Gelukkig hebben we het onderhoud aan de auto goed geregeld, want die blijft maar doorgaan, met nog wat gedoe in de auto en een aantal uren verder gaan de kinderen spontaan zingen. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal.

Wat Waterdunen betreft is dat ook zo het geval, we zijn een eind onderweg maar... Als CDA zijn we blij dat we nu duidelijk afrondingen zien. Paden zijn aangelegd en open gesteld, gronden molecaten zijn overgedragen, gronden HZL worden binnenkort overgedragen.

Als CDA kunnen we instemmen met het afsluiten Grex 2021 en het handhaven van het financiële kader waterdunen en het omvormen naar meerjarig project budget.Toch heeft het CDA een aantal zorgpunten. De getijdenduiker: kan de gedeputeerde de laatste stand van zaken toelichten en of er nog risico’s voor de Provincie zijn of komen?

De oversteek Puijendijk: hoe loopt dit? Voorstel is de scope te wijzigen en de knip tussen uitvoering en beheer op te heffen kan de gedeputeerde dit nog eens nader duiden, als CDA houden we graag zicht op uitvoering en beheer. Wat het beheer betreft moeten nog een aantal afspraken gemaakt worden met name het HZL over de inlaatklep en zandbank. Vraag is dit allemaal mogelijk met het bestaande budget en worden PS hier nog nader over geinformeerd. De Gemeente Sluis wordt in dezen maar summier genoemd, kan de Gedeputeerde hier nog nader op ingaan, ze dragen wel bij , maar is dit in verhouding met wat ze aan inkomsten ontvangen, zoals parkeergeld en leges.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.