05 februari 2021

Over de Zanddijk: "Geen voorstander van koerswijziging."

Vrijdag 5 FEBRUARI - MIDDELBURG - Tijdens de Statenvergadering op vrijdag 5 februari heeft Statenlid Frank Kuijpers gesproken over de Zanddijk. Op 6 november vorig jaar hebben we als PS de startnotitie Zanddijk/Molendijk vastgesteld. Daarmee kon GS verder met de definitiefase volgens het handboek grote projecten. Waarover wij later dit jaar een besluit nemen. De CDA fractie hoopte daarmee duidelijkheid te geven aan de streek. Wellicht ook dat emoties daarmee wat zouden luwen. Maar nog steeds krijgen we brieven van voor- en tegenstanders over de ingeslagen weg. Volgens het handboek “Grote Projecten” kan PS in elke fase de scoop van het project wijzigen. Maar er moeten wel gegronde redenen voor zijn. De CDA-fractie heeft de brieven van dhr.Verbree goed gelezen met daarbij ook de doorrekeningen van zeer deskundige dhr. Van der Linde. In het kort komt het er op neer dat de rode variant en roze/zwarte variant even duur zouden zijn.

Het CDA ziet in dat de gedeputeerde nog aan het rekenen is, immers we zitten nog in de definitie- en ontwerpfase. Maar, kan de gedeputeerde er wellicht toch al een reflectie over geven? Zijn deskundigen zullen toch wel alvast een en ander bekeken hebben?

Daarnaast blijft het belangrijk dat het besluit van vorig jaar november omgeven was met een onzekerheid percentage van 40% Dat betekent dat voor elke variant onzekerheden blijven, totdat de volgende stap gezet is. Zo hebben we in november als CDA-fractie benoemd dat er een groot verschil zit tussen de rode variant en roze/ zwarte variant. Buiten om de negatieve aspecten die de rode variant ook met zich meebrengt. Bijvoorbeeld dat bedrijfswoningen bij Yerseke extra overlast krijgen. Dat er sluipverkeer is via Kapelle. De Postweg moet voor 10 miljoen worden opgeknapt, uien sorteer bedrijven bij Waarde komen geïsoleerd te liggen, landbouwpercelen die worden doorsneden en dat de afslag Luchterburg vervalt en tot slotte krijgt het dorp Kruiningen geen extra verkeersoverlast. Waar er in het betoog van dhr Verbree en dhr van de Linde opmerkingen zitten die hout snijden, is het goed deze te verwerken in de ontwerpfase.

Ook hebben we een brief gekregen van de ZLTO. Graag er voor zorg dragen dat in de ontwerpfase het landbouwverkeer gescheiden blijft van het fietsverkeer. Aan de landbouw logistieke routes heb ik in het verleden niet voor niets mijn ziel en zaligheid geven. Waar het vandaag omdraait is of we al 8 miljoen beschikbaar stellen voor het opkopen van woningen met bijbehorende gronden. Volgens de CDA fractie is dit een goede weg om te bewandelen immers sommige bewoners hebben aangegeven dat ze willen verhuizen en een bouwkavel willen in een nieuwbouwproject in Yerseke.

De CDA-fractie is geen voorstander van koerswijziging.

Deze kans moet we ze geven en voor diegene die nu nog niet willen blijft het geld gewoon staan in de Provinciale kas. Een koerswijziging die in druist met reeds gemaakte afspraken met gemeente Reimerswaal, Prorail en het Rijk raden we af. Een extra alternatief mee laten lopen verder in het proces kost gewoon extra geld en zorgt voor vertraging en gemiste kansen. De CDA fractie is geen voorstander van koerswijziging. We hebben reeds eerder een zeer zorgvuldige afweging gemaakt. We zullen dan ook niet instemmen met moties die ingediend zijn door FvD Pro Zeeland en 50 Plus. Met het beschikbaar stellen van krediet bieden we de bewoners van de woningen die moeten wijken duidelijkheid en perspectief voor een mooie toekomst op een nieuwe locatie.

En nu verder doorpakken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.