15 oktober 2021

Over Evides: "Onorthodoxe tijden vragen onorthodoxe maatregelen."

Donderdag 14 oktober - MIDDELBURG - Statenlid Hans de Kunder heeft gesproken over Evides en de verhanging van aandelen. Het proces is zorgvuldig verlopen en de aandeelhouders, waaronder de provincie, krijgen te maken met een nieuwe constellatie.

Het is vooral een technisch verhaal, wat complex en ingewikkeld kan zijn om te volgen. We verwachten en hopen natuurlijk dat deze verhanging zal leiden tot een sterkere financiële positie van de betrokken partijen en de betrokken aandeelhouders. Er is in de media hierop al vooruitgeloipen en er komt een miljard beschikbaar. De realiteit is echter anders. Ik denk aan de huid van de beer die al geschoten is. Enkele vragen:

  • Is het mogelijk, met inachtneming van de wet Fido en met de wetenschap van een betere en hogere solvabiliteit door deze verhanging, om middelen vrij te maken voor projecten of plannen die bij de provincie hogere prioriteit hebben maar met de huidige financiën niet gerealiseerd worden? 
  • Bestaat er verwarring over de begrippen nominaal dividend en superdividend?
  • Tenslotte: de energiemarkt is, zoals bekend, ontzettend in beweging. We kennen ongekende prijsverhogingen. Onorthodoxe tijden vragen onorthoxe maatregelen. Is het, gezien deze ontwikkelingen, zinvol om na te denken over de verlenging van de levensduur van de kerncentrale? En een inschatting te maken van de kosten/opbrengsten?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.