13 maart 2020

Over het toetsingskader Sloecentrale

Vrijdag 13  maart - MIDDELBURG - Fractievoorzitter Hannie Kool-Blokland heeft de CDA-visie uitgesproken over de verkoop van aandelen van de Sloecentrale. 

We spreken over het feit dat EDF haar 50% belang in de Sloecentrale wenst te verkopen. PZEM heeft de andere 50%

Dan ligt al snel de vraag voor: kopen we de andere helft of verkopen wij mee als er zich een kopen bij EDF meldt. Of doen we niets.

Om te beoordelen wat een verstandige keuze is, is de aandeelhoudersstrategie ons uitgangspunt en daarop gebaseerd is een toetsingskader Sloecentrale opgesteld.

 

Het CDA kan instemmen met het toetsingskader als uitgangspunt, maar wel met de aanpassingen zoals ze in de wensen en bedenkingen zijn geformuleerd.

Enkele kernpunten daarbij zijn:

  • Evides dient zo snel mogelijk in publiek eigendom te komen en die overdracht mag niet belemmerd worden door koop/verkoop van de Sloecentrale.
  • Het is niet wenselijk om het risicoprofiel voor de publieke aandeelhouders te vergroten en indien tot koop zou worden besloten, moet er wel een heel grote meerwaarde voor de aandeelhouders in zitten wil het interessant zijn.
  • Aandeelhouderswaarde is nog steeds een belangrijk uitgangspunt
  • Werkgelegenheid dient in belangrijke mate te worden meegewogen in de opties van koop of verkoop en aandacht te krijgen in de herstructurering van PZEM
Het CDA wenst de aandeelhouderscommissie niet zonder meer volmacht voor koop of verkoop te geven. De Staten hebben zich bereid verklaard om binnen de termijn die beschikbaar is indien er een bieding is, op korte termijn bijeen te komen om geïnformeerd te worden. Dat geldt uiteraard ook voor de Raden.
We hebben hierin een gelijk belang. We willen graag eensgezind optrekken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.