07 maart 2018

Patricia de Milliano stopt als Statenlid voor het CDA

Patricia de Milliano – van den Hemel zal tijdens de Statenvergadering van vrijdag 6 april 2018 afscheid nemen als lid van Provinciale Staten. Fractievolger Frank Kuijpers zal haar opvolgen als Statenlid namens het CDA.

Door grote drukte vanwege de overname van het familiebedrijf hotel restaurant ‘De Eenhoorn’ in Oostburg en extra zorgtaken in de privésfeer heeft Patricia de Milliano besloten haar Statenlidmaatschap te beëindigen. In 2017 heeft ze om die redenen al het voorzitterschap van de CDA-Statenfractie neergelegd. Het CDA Zeeland begrijpt – zeker met het oog op het tijdsbeslag dat het Statenlidmaatschap vergt – dat zij deze keuze maakt. Wel zal haar warme persoonlijkheid, brede ervaring en betrokkenheid worden gemist.

Patricia de Milliano is lid van Provinciale Staten sinds 2007. In de afgelopen tien jaar heeft zij zich onder andere ingezet voor beter openbaar vervoer, de zorg en digitale infrastructuur van Zeeland. In 2012 was zij tevens kandidaat namens het CDA voor de Tweede Kamer en behaalde zij ruim 6000 stemmen. Patricia de Milliano was lijsttrekker bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2011, fractievoorzitter van de CDA-Statenfractie in de periode 2012-2017 en lid van de commissie Bestuur.

Frank Kuijpers, akkerbouwer uit Hulst, volgt Patricia de Milliano op. Frank Kuijpers is sinds 2014 fractievolger bij de CDA-Statenfractie en heeft verscheidene bestuurlijke functies gehad binnen de ZLTO en zitting gehad in adviescommissies ten aanzien van natuurbeheer en verkeersveiligheid in de provincie Zeeland. 

Samen met Jeffrey Oudeman zal Frank Kuijpers plaats nemen in de Commissie Economie. Maarten Janssens maakt hierbij de switch naar de Commissie Bestuur en vergezelt fractievoorzitter Hannie Kool.

Gertjan van der Brugge, die als eerste in aanmerking kwam, heeft afgezien van het Statenlidmaatschap in verband met zijn werkzaamheden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.