05 september 2018

Politieke startavond: duurzaamheid centraal!

Woensdagavond 5 september vond de politieke startavond plaats in het hoofdgebouw van Emergis - een bijzondere locatie. Het doel van de avond was het openen van een nieuw politiek seizoen. De rode draad: duurzaamheid.

De avond stond voor het eerste deel in het teken van de concept-verkiezingsprogramma's. Waterschapslid Carla Michielsen presenteerde belangrijke punten voor het Waterschap Scheldestromen - dit ging met name over zoet water en de veiligheid. Daarna presenteerde Ad Koppejan het verkiezingsprogramma van de Provinciale Staten - hierin kwamen verschillende thema's aan bod zoals de arbeidsmarkt en de tunnel tolvrij.

Er kwamen op beide programma's vragen en reacties, wat zorgde voor korte discussie in de zaal. Easther Houmes, fractiemedewerker van CDA Zeeland, vertelde daarna kort over de resultaten op social media. 

Na de pauze stond duurzaamheid op het programma. Het eerste deel presenteerde Maarten den Dekker van North Sea Ports. Er werden verschillende projecten als voorbeelden genoemd zoals Smart Delta Resources.

De avond werd afgesloten door een presentatie van Marijn Nelen van het Scalda-college over het doorvoeren van duurzaamheid in het onderwijs. Hij gaf voorbeelden wat Scalda nu doet om mbo-studenten te stimuleren om zich bewust te zijn van duurzaamheid. Duurzaamheid staat bijvoorbeeld centraal in het restaurant, gerund door studenten op de locatie in Middelburg. Hier wordt gewerkt met streekproducten.

De drukbezochte avond werd afgesloten met een netwerkborrel. 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.