05 april 2019

Presentatie eindverslag formateur

Zaterdag 6 april - ZEELAND - Informateur René Verhulst is voornemens om op vrijdag 12 april zijn eindverslag aan te bieden. In de informatierondes zijn goede gesprekken gevoerd met de partijen. De opgaven voor Zeeland zijn duidelijk, alle partijen willen daar op een positieve wijze aan bijdragen.

Vanmorgen heeft een verdieping plaatsgevonden ten behoeve van de informateur. CDA, SGP, VVD, PvdA en FvD hebben op verzoek van Verhulst een nadere toelichting gegeven over hun standpunten. Vooralsnog bleken er voor hem inhoudelijk weinig grote verschillen. Het is nu aan partijen dit met hun achterban te overdenken en naast inhoudelijke zaken ook andere overwegingen te betrekken.Verhulst zal 4 mogelijke opties presenteren, waarbij ook een deelname van FvD, een serieuze optie is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.