23 juli 2021

Proces Evides lang, taai en stroperig

Vrijdag 23 april - MIDDELBURG - Tijdens de Statenvergadering van vrijdag 23 april heeft fractievoorzitter Hannie Kool-Blokland een bijdrage geleverd over Evides. Allereerst een compliment voor dit statenvoorstel:  zo volledig en zo uitgebreid zijn maar weinig voorstellen. Complimenten aan de gedeputeerde en aan alle ambtenaren die hiermee bezig zijn geweest. Het CDA is verheugd met dit voorstel.  Al jarenlang zijn de Staten bezig te onderzoeken op welke wijze drinkwater uit het commerciële bedrijf gehaald kan worden, en rechtstreeks in publieke handen kan worden gebracht.

Drinkwater is niet iets waarmee je commercie bedrijft.

Drinkwater is een basisbehoefte voor iedereen.

Dus moet je dat ook zo regelen.

Dat is snel gezegd,  maar moeilijk gedaan.

De weg naar die ontvlechting van Evides uit het commerciële bedrijf was  een lange weg vol voetangels en klemmen. Soms wanhoopten wij of het ook echt zou gaan lukken; of wij het met zijn allen nog zouden meemaken,  zo taai en stroperig was dit proces lange tijd. Al jarenlang zijn Provinciale Staten bezig te onderzoeken  op welke wijze drinkwater verantwoord los kan worden gemaakt, terwijl toch het moederbedrijf PZEM niet benadeeld kan worden en de bedrijfsvoering gecontinueerd wordt. En laat het wel heel duidelijk zijn: het tarief voor drinkwater gaat hierdoor niet omhoog, dat is van rijkswege bepaald.

De aanvankelijke wens om Evides ‘niet’ uit PZEM te halen  - PZEM is immers van de aandeelhouders – is financieel-technisch niet mogelijk gebleken.  Ook niet nu PZEM veel geld heeft door de verkoop van eerder afgestoten onderdelen. Daarom wordt er nu voor Evides betaald – 367 miljoen – en wordt een garantstelling afgegeven door de provincie. Die kan dat niet alleen doen,  en dat is de reden dat het Rijk vanuit Wind in de Zeilen steun geeft en dit mogelijk maakt door een bedrag van 10 miljoen beschikbaar te stellen voor het weerstandsvermogen  van de provincie zodat de garantstelling ook daadwerkelijk kan worden afgegeven. Zonder die 10 miljoen was dat voor de provincie niet mogelijk.

Het is dankzij deze beweging van het Rijk dat de doorbraak in dit dossier mogelijk wordt. Daarbij heeft het CDA twee wensen die in het gezamenlijk ingediende amendement zijn verwoord:

  1. Allereerst:  de som van 367 miljoen dient zo veel mogelijk apart geoormerkt en vastgelegd te zijn,  zodat die na afloop van de termijn zoveel mogelijk beschikbaar is.  Een statutair geoormerkte reserve dus. PZEM moet in feite niet tussentijds aan dat bedrag komen.  Daarom wensen wij daarover extra zekerheden.
  2. Ten tweede:  over  het bedrag van 367 moet dividend betaald worden  Dit dividendbeleid willen wij gereed hebben, afgestemd en vastgelegd,  voordat de aandelen overgaan. Daarin zit zeker de optie van een superdividend.  Die helpt om het risico voor de provincie te verminderen. 

We voeren hiermee bovendien nog een ander  belangrijk publiek doel uit:  het op poten zetten van het Delta kenniscentrum, met een grote uitstraling van kennis over water in Zeeland en met een grote werkgelegenheidspoot.

Daarmee hebben we drie doelen gediend:

  1. Drinkwater is weg bij de commercie
  2. Het belang van Zeeland is gediend
  3. Hierdoor kunnen we het kenniscentrum ontwikkelen.

Kortom:  de CDA-fractie steunt van ganser harte dit Statenvoorstel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.