12 november 2021

Regionaal Waterprogramma: "Nitraatrichtlijn verdient volwaardige plek."

Vrijdag 12 november - MIDDELBURG - Statenlid Anton Geluk heeft enkele vragen gesteld met betrekking tot het Regionaal Waterprogramma.

In het regionaal waterprogramma 2022-2027 komen veel zaken terug die we ook elders en op een ander moment bespreken. Een paar opmerkingen:

  • Verweving  van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water met het regionaal waterprogramma Provincie Zeeland is cruciaal. De beschikbaarheid van voldoende zoet water biedt namelijk handelingsperspectief voor de verbetering van de waterkwaliteit. Het Deltaplan Zoet Water komt volgende PS vergadering aan de orde. Dus komen we hier nog op terug.
  • Vanmorgen is het al even gegaan over het 7e conceptprogramma nitraatrichtlijn. Er is een goede brief door het IPO verstuurd en ook de Tweede Kamer heeft gisteren duidelijke uitspraken gedaan waarbij het alternatieve plan van de sector, met een maatwerkaanpak, een volwaardige plek krijgt in het programma. We hopen dat dit tegemoet komt aan de bezwaren op het conceptprogramma. Bezwaren die o.a. betrekking hadden op de generieke maatregelen die volgens de sector maar ook volgens het CDA niet doelmatig zijn. Graag blijven we goed op de hoogte over de voortgang van dit programma.En we roepen GS op om alles binnen de regio goed af te blijven stemmen met alle betrokken sectoren. Ook over hoe haalbaar de doelstellingen zijn, ook in relatie tot wat Europa vraagt en hoe andere landen er mee om gaan. Dus graag regelmatig een update.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.