25 oktober 2019

Rinus van 't Westeinde over het Veerse meer: "Laat de 1-kilometergrens los.'

Vrijdag 25 oktober - MIDDELBURG - Statenlid Rinus van 't Westeinde heeft een bijdrage geleverd over het Veerse Meer - een agendapunt van de Statenvergadering vandaag.

Bouwsteen voor de Zeeuwse Omgevingsvisie

Als CDA zijn we content dat er nu de startnotitie gebiedsvisie Veerse Meer ligt in navolging van de Kustvisie en de Oosterscheldevisie. Deze visie zal als één van de bouwstenen ingebracht worden in de Zeeuwse Omgevingsvisie. De startnotitie is uitvoerig besproken in de Commissie Ruimte van 27 September.

Wensen en bedenkingen zijn ingebracht en verwoord in een brief die nu voorligt.

Wat vindt het CDA?

Als CDA willen we een paar punten nog inbrengen. Wij vinden het belangrijk om voldoende tijd te nemen om fase 1 goed te doorlopen dit kan in het vervolg veel tijd of energie besparen. Wij merken in de praktijk dat er verschillend word gedacht over een aantal punten in de startnotitie, van vol bouwen tot op slot gaan, van 0 meter tot 1 Kilometer en van vrijwillig tot gedwongen.

Daarom goed om deze angels er in een vroeg stadium uit te halen.

Wij kunnen als CDA instemmen met de 5 punten in de brief en willen er een zesde aan toevoegen.

Wij vragen Gedeputeerde Staten om de 1-kilometergrens vooralsnog los te laten en dit punt ook mee te nemen in de eerste fase, om zo tot een goede afbakening te komen die kan rekenen op een draagvlak bij alle partijen, waarin maatwerk en flexibiliteit de hoofdtoon voeren. We dienen samen met VVD een amendement in om het stuk op dit punt aan te passen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.