15 september 2022

Schriftelijke vragen zeegroenten snijden

Donderdag 15 september - ZEELAND - Statenlid Anton Geluk heeft schriftelijke vragen over zeegroenten snijden gesteld. Dit zijn vervolgvragen op de reeds gestelde vragen in juli.

Al eerder berichtte de PZC over een verdwijnende Zeeuwse traditie: zeegroenten snijden. In de Eendrachtbode, een lokale krant in de gemeente Tholen, verschenen en blijven regelmatig stukken van mensen verschijnen die zeegroenten willen snijden en zich zorgen maken over of dat de komende jaren nog kan.  Eerder heeft GS ons al over het recreatief zeegroenten snijden geïnformeerd, omdat dit voor dit seizoen ook al een discussie was. Hierover stelde de CDA Statenfractie op 25 juli meerdere vragen aan het college van Gedeputeerde Staten (GS). 

Naar aanleiding van het beantwoorden van deze vragen en het besluit van GS van 13 september, waarin GS de verantwoordelijkheid voor het sluiten van snijgebieden min of meer overneemt, heeft de CDA Statenfractie de volgende aanvullende vragen: 

 1. Kan GS het proces schetsen hoe tot dit besluit is gekomen? Met wie is er  gesproken, welke aanvullende informatie is er gewogen? 
   
 2. Klopt het dat de werkgroep met daarin ook een vertegenwoordiging van zeegroentensnijders niet opnieuw is betrokken? En dat die groep dus geconfronteerd is met een voldongen feit? Waarom is de waardevolle praktijkkennis op deze manier genegeerd? 
   
 3. Waarom ziet GS wel de meerwaarde van een vereniging (terecht), maar is niet gewacht met het nemen van ingrijpende besluiten totdat ook de belangen van snijders meer afgewogen en georganiseerd meegenomen kunnen worden?  
   
 4. Er is sprake van een second opinion/nieuwe passend beoordeling voor de snijgebieden. Waarom is niet gewacht met het nemen van besluiten op dat rapport?  
   
 5. Wij hebben vernomen dat alle gemeenten rondom de Oosterschelde het niet eens zijn met verschillende besluiten die zijn genomen. Heeft GS de gemeenten goed meegenomen? Welke inhoudelijke argumenten zijn afgewogen? Hebben gemeenten (voldoende) ruimte gehad die in te brengen? 
   
 6. Er is onduidelijkheid over of de periode terugbrengen naar snijden vanaf 1 juni nu wel of niet geldt? De CDA Statenfractie gaat uit van niet omdat het  een onwerkbare en onnodige beperking is. 
   
 7. Daaraan gekoppeld: Als er gewerkt wordt met een reserveringssysteem, wat goed is, dan is het toch te vroeg om nog verdere beperkingen op te leggen?  
   
 8. Kan GS de eigendomssituatie van de gebieden, die gesloten gaan worden, uitleggen? Wie is eigenaar, sinds wanneer, welke afspraken zijn er bij de overdracht gemaakt? Kan zomaar tot sluiting beslist worden? 
   
 9. Ook hier weer: Waarom niet allerlei stappen die nu voorgesteld worden, zoals het reserveringssysteem en de second opinion, eerst afwachten? 
   
 10. Welke afweging van belangen heeft er plaats gevonden? Met andere woorden: wat mag wel in die gebieden? Gaan rondleidingen (die geld opleveren?) wellicht voor de traditie van snijden? 
   
 11. Waarom neemt GS de verantwoordelijkheid voor het sluiten van snijgebieden min of meer over? Moeten de eigenaren niet (meer) zelf uitleggen aan de snijders wat er aan de hand is waardoor hun aanwezigheid in sommige gebieden niet meer gewenst is? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.