13 maart 2020

Statenleden Jeffrey Oudeman / Jaap Scheele over de Rekenkamerrapportage

Vrijdag 13 maart - MIDDELBURG - Namens Statenlid Jaap Scheele heeft Jeffrey Oudeman de bijdrage over de Rekenkamerrapportage voorgedragen. 

“Voorzitter, ik ga het kort houden vandaag, want er staan nog veel andere onderwerpen op de agenda waar wij onze spreektijd óók voor nodig zullen hebben.Maar natuurlijk wil ik wel de rekenkamer, met de betrokken specialisten bedanken voor het rapport dat opgeleverd is. Bij de presentatie, een kleine maand terug, gaf u het al aan, dat u vorig jaar, met het oog op de verkiezingen een onderwerp had gezocht met weinig politieke gevoeligheden. Dat was een aantal jaren geleden wel anders, toen bestond in de Staten door de noodzakelijke bezuinigingen en ontwikkelingen op ons ambtelijk apparaat de ongerustheid dat ambtenaren die met een regeling naar huis gingen vervangen zouden worden door dure externe specialisten.

Gelukkig leeft die zorg nu veel minder. We zijn trots op al het werk dat onze mensen weten te verzetten, en de ontwikkelingen als netwerksturing.  Dus voorzitter, laat ik maar direct tot onze conclusies komen naar aanleiding van de aanbevelingen van de rekenkamer: 

  • Punt 1, actualiseren van het kader: prima, waarbij wij alvast aantekenen dat de CDA-fractie geen behoefte heeft aan strakkere kaders, of extra indicatoren waarvoor geadministreerd en waarover gerapporteerd en gediscussieerd moet worden. Dit is bedrijfsvoering waar wij het primaat graag bij GS laten.
  • Punt 2, het kennis nemen van de mogelijkheden om dergelijk beleid op te leggen aan verbonden partijen. Dat doen wij inderdaad, dat nemen wij voor kennisgeving aan. Als wij in de toekomst de indruk zouden hebben dat bij zo’n partij deze verhouding scheef gaat weten wij nu dat we dit instrument hebben om daarop in te grijpen." 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.