08 februari 2019

Statenlid Jeffrey Oudeman over het concept Klimaatakkoord

NicDow2.jpg

Vrijdag 8 februari - MIDDELBURG - Vandaag vonden de commissies ruimte en economie plaats, waarbij Jeffrey Oudeman een bijdrage aan leverde. Deze luidde als volgt:

"Voorzitter,

U was wellicht bang dat ik vanochtend ging ‘klimaatspijbelen’, maar ik heb mij geen dag vergist. Gisteren waren er wel veel Zeeuwse jongeren aanwezig op het Malieveld. Het is goed dat jongeren zich druk maken om het klimaat, dat toont hun betrokkenheid. Die betrokkenheid hebben wij als CDA ook, want wij willen de aarde immers schoner doorgeven aan de volgende generatie.  

Namens de CDA-fractie zal ik een aantal algemene opmerkingen maken over het ontwerp Klimaatakkoord en onder meer dieper ingaan op het onderdeel Industrie. Mijn collega zal Landbouw en een aantal andere onderwerpen bespreken.

Om te beginnen wil ik namens de CDA-fractie onze waardering uitspreken voor al het werk dat de ruim honderd partijen – overheden, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld – met elkaar aan de verschillende tafels hebben verricht. Juist grote, veelomvattende maatschappelijke opgaves, zoals de klimaatopgave – inclusief de daarmee nauw verweven energietransitie – moet je samen oppakken. De provincies vormen een belangrijke partij als het gaat om de energietransitie en het tegengaan van klimaatverandering en dus is het goed dat wij via het IPO aan tafel zaten. Dat laatste betekent overigens niet dat de CDA-fractie vindt dat de provincie Zeeland straks bij een definitief Klimaatakkoord ‘zomaar moet tekenen bij het kruisje’.

Het doel van het Klimaatakkoord is de doelen van het Akkoord van Parijs halen en daarmee onze Nederlandse bijdrage leveren aan het beperken van de klimaatverandering. Daar staat het CDA als  –  partij van goed rentmeesterschap – uiteraard voor! Wij willen de wereld en dus ook onze provincie schoner doorgeven aan de volgende generatie. Hoe we dat kunnen gaan doen, staat straks dus in een definitief Klimaatakkoord. Dat zullen wij als CDA-fractie beoordelen op haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid. De Zeeuwen merken nu al dat hun energierekening omhoog gaat en hebben zorgen over de rekening van de klimaataanpak. Voor veel Zeeuwen is een nieuwe elektrische auto nog geen haalbaar alternatief en velen hebben ook geen duizenden tot tienduizenden euro’s beschikbaar om bijvoorbeeld hun huis te isoleren of een warmtepomp te kopen. Voor het CDA is het dus van belang dat een definitief Klimaatakkoord voor iedereen haalbaar én betaalbaar is. Uiteraard geldt betaalbaarheid ook voor het bedrijfsleven en overheden, waaronder onze provincie.

Voor een definitief Klimaatakkoord is voor het CDA daarnaast voldoende draagvlak – niet in het minst in de samenleving – van groot belang. De CDA-fractie is verheugd om in het concept Klimaatakkoord te lezen dat de maatschappelijke acceptatie veel aandacht krijgt en dat er ruimte is voor proces- en projectparticipatie (zelfs een streven naar 50% eigendomsparticipatie), zoals dat zo mooi verwoord wordt. Wij zijn als CDA-fractie blij dat het IPO op dit punt hamert, net als overigens op de haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid. Ook het College – met gedeputeerde de Reu voorop – ondersteunt deze lijn in haar brief. Bovendien toont het College zich realistisch bijvoorbeeld als het gaat om onze industrie. In Zeeland is de industrie cruciaal voor de economie en werkgelegenheid. De ambitie is om in 2050 een bloeiende, circulaire en mondiaal toonaangevende industrie te hebben en dit met een uitstoot van broeikasgassen van nagenoeg nul. Daarvoor is een transitie nodig in energie- en grondstoffenverbruik. Die transitie wil de industrie in onze provincie ook gaan maken en daar willen ze fors in investeren, getuige ook de routemap (routekaart) richting 2050 die Smart Delta Resources daarvoor heeft laten maken. Daarvoor is ook steun nodig van verschillende overheden en juist geen Nederlands alleingang met een nationale CO2-belasting. Beleid dat zorgt voor “Nederland & Zeeland armer, het klimaat warmer”, zal niet op steun van de CDA-fractie kunnen rekenen. Een level playing field (gelijk speelveld) – tenminste op Europese schaal – is wat onze industrie op zijn minst nodig heeft om de gewenste transitie de komende decennia te kunnen vormgeven. Gelukkig ziet het College dit ook en van de CDA-fractie dus alle steun voor deze realistische en verstandige lijn!"

Fractievlogster Anne van de Swaluw lichtte in één van haar vlogs toe - samen met Jo-Annes de Bat en Denis Steijaert - hoe het CDA tegen het klimaatakkoord aan kijkt. Bekijk de vlog hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.