09 juli 2020

Statenlid Karin van den Broeke over cultureel erfgoed: "CDA hecht waarde aan zorgvuldige omgang."

Vrijdag 10 juli - MIDDELBURG - Statenlid Karin van den Broeke heeft tijdens de Statenvergadering van 9/10 juli een bijdrage geleverd namens de CDA Statenfractie Zeeland. De bijdrage betrof het steunen van het voorliggende voorstel, aangevuld met twee korte vragen.

Het CDA hecht aan zorgvuldige omgang met cultureel erfgoed en waardeert de bijdrage van vrijwilligers daaraan. Het voorliggende voorstel is erop gericht om krachten te bundelen en expertise te versterken. Er is een traject aan voorafgegaan van overleg. Wij zijn daar positief over en steunen het voorstel.

Met het oog op de toekomst hebben we er twee korte vragen bij:

  1. Kan de gedeputeerde aangeven of alle vrijwilligersorganisaties zich thuisvoelen bij dit model, of zijn er organisaties waarvoor op een andere manier iets nodig is ter ondersteuning?
  2. Kan de gedeputeerde aangeven of er een evaluatiemoment komt om te zien of de nu gekozen titel ‘projecten en activiteiten’, vruchtbaarder is dan de noemer ‘instandhouding’ waarmee tot dusver gewerkt is?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.