Provincie Zeeland Zichtbaar
09 juli 2020

Statenlid Rinus van 't Westeinde over de Gebiedsvisie Veerse Meer

Vrijdag 10 juli - MIDDELBURG - Statenlid Rinus van 't Westeinde heeft ingesproken tijdens het agendapunt over de Gebiedvisie Veerse Meer. 

Vandaag behandelen we de eerste fase van de notitie Gebiedsvisie Veerse Meer. We  beginnen met iets positiefs. Wat ik gezien en meegemaakt heb is dat er veel energie gestoken is in het participatieproces, waarvoor dank. Er is sprake van grote betrokkenheid, veel en ook goede inbreng waarbij alle disciplines betrokken zijn: landbouw, recreatie, ondernemers en natuur. Het CDA was over het algemeen tevreden met de startnotitie. De fractie heeft toen een aantal punten meegegeven voor het vervolg, waaronder de weinig concrete aanduiding over de kilometergrens. Dit verdiende verduidelijking.

Als CDA hebben we toen voorgesteld om de kilometergrens vooralsnog los te laten en dit mee te nemen in de eerste fase, zodat een goede afbakening kan rekenen op een breed draagvlak bij alle partijen. Helaas is dit het toen niet geworden. Wel is tijdens de behandeling van de startnotitie een amendement ingediend en breed aangenomen met de strekking dat “maatwerk in deelgebieden en ontwikkelruimte moet prevaleren boven de één kilometer.”

Kan de gedeputeerde aangeven wat hiermee is gedaan tot nu toe?

Helaas moet het CDA constateren dat de eerder genoemde onduidelijkheid niet veranderd is. Zo zijn er diverse insprekers geweest en zijn er mails en telefoontjes ontvangen van een specifieke doelgroep. Het is jammer dat de kilometergrens een eigen leven is gaan leiden, terecht of onterecht. Als CDA vinden we nog steeds de oever waar kan, een ruimere grens waar nodig.

Als CDA vinden we nog steeds de oever waar kan, een ruimere grens waar nodig.

Voorzitter, het CDA betreurt het dat in deze fase al advocaten in het vizier zijn: ergens gaat iets mis. De gedeputeerde heeft zich in de commissie de inbreng van de insprekers aangetrokken. Om verdere onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen, vind het CDA dat vooraf aan fase twee duidelijk moet zijn hoe het participatieproces eruit gaan zien. Ook moet voorafgaand duidelijk zijn hoe de communicatie zal plaatsvinden en hoe verslaglegging eruit gaan zien. Dit staat verwoord als wensen en bedenkingen, en daar kan het CDA mee instemmen.

Voorzitter ik heb begrepen dat er van de week overleg is geweest met een aantal boeren over hun ingebrachte zorgen. In de krant van vanmorgen wordt vermeld dat gemeente Goes overweegt een zienswijze in te dienen tegen twee projecten in Middelburg.

Kan de Gedeputeerde aangeven op welke wijze we met een schone lei fase twee in kunnen gaan?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.