25 augustus 2017

Thermphos en het rapport Samson, hoe zit het en wat vindt het CDA?

Vandaag (25 augustus) is er door Omroep Zeeland een item opgenomen over de uitkomsten van het rapport Samson over hoe het verder zou moeten gaan met het dossier Thermphos. Statenlid Jeffrey Oudeman heeft de vragen van Omroep Zeeland samen met aanvullende informatie op papier gezet, zodat u de standpunten en mening van het CDA rustig kunt teruglezen:

 1. Wat is de algemene indruk van het CDA over het rapport van Samson?

  Goed dat het rapport er is en dat het zo snel is gekomen. Het CDA vindt het positief dat de commissie Samsom duidelijk aangeeft dat ook het Rijk haar financiële verantwoordelijkheid nu moet gaan nemen en daar roept het CDA het Rijk ook al langere tijd toe op. Verder geeft Samsom heldere adviezen bijvoorbeeld ten aanzien van de organisatie en vergunningen rondom de sanering van Thermphos.

 2. Wat gaat het CDA nog vragen aan Samson tijdens een extra bijeenkomst over het rapport?

  Dat weten wij nog niet exact. We hebben daarover als fractie maandag eerst nog overleg. We verwachten van Samsom in elk geval een algemene toelichting en we zijn benieuwd of hij denkt dat het Rijk zijn advies over zal nemen. Verder vraagt het CDA zich af waarom Samsom Europa / de EU niet of nauwelijks noemt in zijn rapport. Daar ligt naar onze mening ook een belangrijke verantwoordelijkheid. Wij roepen Gedeputeerde Staten in elk geval graag op om samen met het Rijk naar Europa te gaan voor financiële compensatie.

 3. De kosten worden nu geraamd op 83 miljoen, terwijl er eerder gesproken werd over 91 tot 135 miljoen, hoe zit dit?

  Die 83 miljoen is het gat wat overblijft als je rekening houdt met wat de provincie en Zeeland Seaports al hebben betaald c.q. bestemd voor de sanering van Thermphos en wat de sanering nu in totaal - in een reëel scenario - nog gaat kosten.  Die 83 miljoen komt voort uit het rapport van adviesbureau Fakton. Dat rapport is opgesteld om de cijfers uit het Plan van Aanpak (van Van Citters Beheer B.V.) te verifiëren. Dat rapport is verder geheim, omdat alle bedrijfsgegevens, prijzen e.d. erin staan. Als dat op straat ligt, wordt het immers wel erg makkelijk voor bijvoorbeeld slopers om te weten wat ze kunnen vragen.

 4. Het benodigde geld kan worden opgebracht door de wegenbelasting te verhogen, hoe staat het CDA hierin?

  Het CDA is in beginsel tegen belastingverhoging / verhoging van de wegenbelasting. Wij willen het liefste niet dat Zeeuwse automobilisten op moeten draaien voor een groot deel van de financiële gevolgen van het faillissement van Thermphos. Bovendien zij we ook niet overtuigd dat zo'n belastingverhoging nodig zal zijn.

 5. Wil het CDA een belastingverhoging uitsluiten?

  Als we de afgelopen jaren in het Thermphosdossier iets geleerd hebben, dan is dat, dat we (in dit dossier) niks kunnen uitsluiten.

 6. Welke alternatieven ziet u dan in plaats van belastingverhoging?

  Het CDA wil graag dat alle mogelijke alternatieven door Gedeputeerde Staten in kaart worden gebracht. Naast het temporiseren of zelfs schrappen van bepaalde investeringen, kun je bijvoorbeeld ook denken aan de inkomsten uit het Provinciefonds. De provincie (Zeeland) wordt immers al jarenlang voor circa 10 miljoen gekort vanwege Deltadividend dat we al enkele jaren niet meer ontvangen. Als deze scheve situatie wordt rechtgezet, kan hieruit een groot deel van de provinciale bijdrage aan de sanering van Thermphos betaald worden.

 7. De kosten worden nu gelijkmatig verdeeld tussen Zeeland Seaports, het Rijk en de provincie. Wat vindt het CDA van dit voorstel?

  Voor het CDA is de voorgestelde gelijkmatige verdeling van de kosten tussen het Rijk, Zeeland Seaports en de provincie zeker een punt van discussie. Het CDA betreurt het dat Samsom geen rekening heeft gehouden met alle uitgaven die de provincie al heeft gedaan voor Thermphos. Wij willen graag (aanstaande dinsdag) van meneer Samsom horen hoe hij aan die verdeling komt en waar hij deze op baseert. De bijdrage (van ruim 27 miljoen euro) die van de provincie gevraagd wordt is fors, wellicht te fors. Daarom vindt het CDA het goed dat Gedeputeerde Staten hebben aangegeven de eventuele haalbaarheid te willen bespreken met het kabinet. We kijken met belangstelling uit naar wat dit overleg met het kabinet oplevert.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.