Luchtfoto
06 april 2018

Tijdelijke verhoging MRB: CDA akkoord onder twee voorwaarden

De Engelsen hebben soms ook wel eens wat goeds – ze kunnen de dingen zo kernachtig zeggen. Er is geen exacte Nederlandse vertaling voor die even goed en kernachtig is, maar het CDA doelt op de volgende spreuk: penny wise, pound foolish. Je kunt wel slim zuinig willen zijn en op de kleine dingen letten, maar dan doe je het juist niet goed op de grote zaken. Dan wordt de boot gemist. Het is duidelijk dat de CDA-Statenfractie op deze manier kijkt naar de gevolgen van het advies van de commissie Jansen en de verplichting om de motorrijtuigenbelasting te verhogen.

Het CDA vindt het overigens wel een lastige keuze. Belasting wordt nooit zomaar verhoogd. Dat is een zeer intensieve afweging en daar gaan veel overwegingen aan vooraf. Is het te verantwoorden? Is het nuttig? Hoe kan Zeeland ervan optimaal profiteren? Hoe wordt het uitgelegd aan de buren? Aan de achterban? Aan de mensen in Zeeland die echt een auto nodig hebben?

Het is geen gezellig onderwerp, maar het CDA gaat er niet voor uit de weg. We willen zeker onze verantwoordelijkheid nemen om door dit middel wel verbeteringen in Zeeland te kunnen doorvoeren. Het CDA kan ook simpelweg niet nee zeggen tegen de 20 miljoen die achter die tien miljoen van Zeeland aankomen. We zouden anders penny wise, pound foolish zijn. Dat is pas echt een multipliereffect.

Er zijn voor het CDA wel twee belangrijke voorwaarden om akkoord te gaan met de verhoging van de motorrijtuigenbelasting:

  1. De verhoging is tijdelijk: 3 jaar.
  2. De opbrengst moet besteed worden aan assetmanagement: wegen, fietspaden, verkeersveiligheid, onderhoud van bruggen, viaducten, verkeerstunnels. Kortom, beheer en onderhoud.

Het moet direct ten goede komen aan de burgers. Voor de rest van de gelden wil het CDA graag in de voorjaarsnota onze wensen delen, om alvast een voorschot te nemen. We moeten zeker onze financiële positie op orde brengen, de algemene reserve aanvullen en de zaken waarop te veel bezuinigd is de laatste jaren herstellen zoals cultuur, natuur en andere zaken.

Het CDA ziet het als vervelend om de motorrijtuigenbelasting te verhogen, maar we zitten hier niet om de makkelijkste weg te bewandelen. Het CDA is ervan overtuigd dat op langere termijn Zeeland hier veel voordeel van heeft. Overigens, dit alles is er gekomen omdat er eerst een weeffout is gemaakt. Laten we dat niet vergeten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.