16 juli 2021

Uitstel werkzaamheden Krabbendijke leidt mogelijk tot problemen landbouwverkeer

Vrijdag 16 juli - KRABBENDIJKE - De CDA-Statenfractie Zeeland heeft in de persoon van Rinus van 't Westeinde en Frank Kuijpers schriftelijke vragen gesteld over de afsluiting bij Krabbendijke. Na een spoedoverleg met de gemeente Reimerswaal is besloten dat de Oude Rijksweg bij Krabbendijke voorlopig niet op slot gaat. Dat luidde de PZC op dinsdag 13 juli. De gemeente was niet geïnformeerd over de werkzaamheden – die bestaan uit het vervangen van een grote duiker en volledige afsluiting van de N289 behoeven – en kon niet instemmen met de ingrijpende afsluiting. Inmiddels is de oplossing aangedragen: de werkzaamheden vangen in september aan.

De CDA Statenfractie Zeeland heeft kennisgenomen van de geplande werkzaamheden en merkt op dat de omleiding via polderwegen en woonstraten zal plaatsvinden. Aangezien het verkeer voor vier weken gestremd zal zijn in september, vraagt het CDA zich af of het landbouwverkeer met ernstige vertragingen te maken zal krijgen.

De vragen

De CDA-Statenfractie stelt daarom de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

1. Kan het college inzicht geven in de afwegingen die zijn gemaakt om de werkzaamheden in september te laten aanvangen?

2. Is er binnen deze afwegingen rekening gehouden met het hoogseizoen (van in ieder geval de oogst van de fruitteelt en akkerbouw) wat tot extra belasting van het wegennetwerk leidt?

3. In hoeverre kan de verkeersveiligheid gewaarborgd worden indien de polderwegen en woonstraten in september (weer) gebruikt worden door schoolgaande kinderen, landbouw- en woon-werkverkeer?

4. Is GS bereid om met betrokken partijen tot een beter passend moment te komen om de werkzaamheden te verrichten?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.