22 juni 2011

Van de fractievoorzitter... Patricia de Milliano

Op 15 april is het nieuwe college van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd. We zijn blij dat we daarvan wederom deel mogen uitmaken. De VVD, PvdA, CDA en SGP vormen met elk één gedeputeerde -Kees van Beveren voor het CDA- het dagelijks bestuur van de provincie.

De nieuwe CDA-fractie bestaat uit:

Patricia de Milliano-van den Hemel, fractievoorzitter en lid van de commissie Bestuur, Financiën en Welzijn

Koos Meulenberg-op ’t Hof, vice-voorzitter/secretaris  en voorzitter van de commissie Bestuur, Financiën en Welzijn

Ben Pauwels, penningmeester en lid van de commissie Ruimte, Ecologie en Water

Jan Bergen,  lid van de commissie Economie en Mobiliteit

Bas Feijtel, lid van de commissie Ruimte, Ecologie en Water

Frans Babijn, lid van de commissie Bestuur, Financiën en Welzijn

Tevens zijn er 2 fractievolgers actief:

Henk Zielstra, burgercommissielid commissie Economie en Mobiliteit

Jeffrey Oudeman

Roderik Bin ondersteunt ons als fractiemedewerker

Onder dankzegging voor hun jarenlange inzet en met een muzikale noot hebben we op 27 mei afscheid genomen van Harry van Waveren, Annemiek Koppejan, Marcel Migo, Ad Lijmbach en Wies Saman.

Inmiddels zijn de eerste vergaderingen met een nieuwe fractie en nieuwe Staten (20 van de 39 nieuwe Statenleden) gepasseerd. Op 23 mei hebben de leden van Provinciale Staten de Eerste Kamerleden gekozen. Uiteindelijk zijn er 11 CDA-Senaatsleden benoemd, helaas geen Zeeuws afgevaardigde. Het zal u vast en zeker niet ontgaan zijn dat onze Zeeuwse kandidaat (nummer 11), Siem Buijs, door een voorkeursaktie vanuit CDA Brabant is gepasseerd. Ik betreur dit ten zeerste, vooral omdat wij juist heldere afspraken met elkaar hadden gemaakt. Juist binnen onze CDA-kring moeten we op elkaar kunnen rekenen en vertrouwen, dit is immers de basis voor een goede samenwerking en nodig om ons als CDA krachtiger te kunnen opstellen.

Als provinciale Statenfractie vinden wij het belangrijk dat we weten wat er in onze provincie leeft, wat er van ons verwacht wordt, maar wij willen ook graag laten weten wij kunnen betekenen. Daarom proberen we aansluitend aan ons fractie-overleg organisaties of bedrijven uit te nodigen, danwel werkbezoeken te brengen aan bedrijven, gemeenten of instellingen: ZLTO en Waterschap Zeeuwse Stromen hebben ons inmiddels geinformeerd over hun visie en beleidsplannen.

Het blijft ook belangrijk dat wij met onze collega-CDA-leden goede contacten onderhouden. Daarom ook het halfjaarlijks CDA-fractievoorzittersoverleg dat op 30 mei jl. heeft plaatsgevonden. Belangrijke onderwerpen als kernenergie, ziekenzorg,  windmolens, jeugdbeleid, Thermphos, krimp in relatie tot onderwijs zijn hier aan de orde geweest.

Maar, laten we niet wachten tot een gepland periodiek overleg. Wij zijn tussentijds altijd bereikbaar. Als er iets specifieks in uw regio voordoet waar we als Statenfractie mogelijk iets aan kunnen doen, neem dan contact op met  uw contactpersoon uit onze fractie.

Samen zijn wij sterker, ook in Zeeland!

 

Patricia de Milliano

pdmilliano@kpnplanet.nl / 06-30 43 21 34

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.