26 juni 2012

Victor Slenter nieuwe voorzitter CDA Zeeland

Tijdens de ALV van het CDA Zeeland op 27 juni 2012, hebben de leden Victor Slenter per acclamatie gekozen tot nieuwe voorzitter van het CDA Zeeland. Deze vacature ontstond in maart, toen Wybe de Graaf vanwege familieomstandigheden stopte als voozitter. 

Tijdens de ALV heette de waarnemend voorzitter, DB-lid Elly Klap-van Strien, de nieuwe voorzitter van harte welkom. Het bestuur van het CDA Zeeland is blij met de komst van Victor Slenter. Zijn leidinggevende ervaring zal goed van pas komen bij het versterken van de verbinding tussen de lokale CDA-afdelingen, de CDA Statenfractie, de CDA-fractie van het Waterschap Scheldestromen, het CDA Zeeland en 'Den Haag'. Hieronder treft u een compilatie aan van de eerder op de website gepubliceerde kennismaking en de speech die Victor Slenter uitsprak na zijn verkiezing tot voorzitter.

Beste leden van het CDA Zeeland,

Het voelt altijd wat ongemakkelijk voor beide kanten als er maar één kandidaat voor een functie is. We hebben net gezien hoe inspirerend een echte strijd tussen meerdere kandidaten kan zijn, zowel voor de CDA leden als voor de rest van de kiezers. 

Privé
Ik ben geboren in Valkenburg (1956) en opgegroeid in Zuid Limburg. Ik ben rooms-katholiek opgevoed. Daarnaast tot mijn 18e levensjaar actief geweest als misdienaar, acoliet, en hulpkoster. Na het gymnasium in Geleen volgde eerst een jaar biologie aan de Rijks Universiteit Groningen en toen de studie medicijnen in Maastricht. Ik ben op 9 maanden na 30 jaar getrouwd met Anja (momenteel CDA-fractievoorzitter van de gemeenteraad van Noord-Beveland). We hebben 3 kinderen, die de ouderlijke woning in het kunstenaarsdorp Kats net verlaten hebben of op het punt staan die te verlaten.  Anja en ik musiceren al ruim 35 jaar in dezelfde Zuid- Limburgse fanfare, st. Jan, in Sittard en we bridgen samen bij de bridgeclub in Kapelle.  Verder zeilen we af en toe over de Zeeuwse kustwateren om Zeeland vanuit een totaal ander perspectief te bekijken.

Zakelijk
Van 1989 tot 2009 was ik directeur van de gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland. Vanaf mei 2008 ben ik directeur van het Capaciteitsorgaan in Utrecht. Dat is een onafhankelijke stichting die de minister van VWS én het zorgveld adviseert over de toekomstig benodigde aantallen artsen en de aantallen die daarom nu met de opleiding moeten beginnen. De minister van VWS besteedt jaarlijks ruim een miljard euro aan deze opleidingen. De functie vereist daarom strikte onafhankelijkheid en integriteit. Ik heb daarom géén nevenfuncties, met uitzondering van het (aflopend) lidmaatschap van een Raad van Toezicht.

Politiek
Tot 2009 was ik politiek niet actief. Om goed te kunnen ( blijven) functioneren als directeur van de GGD Zeeland, waarbij je met wethouders, burgemeesters en raadsleden/ raadscommissies intensief overlegt, heb ik daar bewust voor gekozen. In 2009 ben ik lid geworden van het CDA.  In 2009 heb ik meegewerkt aan het CDA verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezing Noord-Beveland 2010 en in 2010 heb ik meegewerkt aan het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van Provinciale Staten 2011. Verder is mijn politieke CV nog helemaal blanco. 

U benoemt dus vandaag een voorzitter die ondanks zijn leeftijd van 55 jaar en zijn grijze haren in politiek opzicht nog maar een kleuter is. Maar ik leer snel. En de vernieuwing zet door, niet alleen landelijk, maar ook provinciaal.

Mijn ambities
In de afgelopen 23 jaar heb ik veel van Zeeland gekregen. Een mooie baan, een prima plek om onze drie kinderen op te voeden, een hechte gemeenschap in een klein dorp in een fantastische gemeente. Ik ben nu in de gelegenheid om geheel belangeloos iets voor Zeeland terug te doen. Mijn ambitie bestaat eruit de ondersteunende taken van het CDA Zeeland voor de gemeentelijke afdelingen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen en de verbindingen tussen gemeenten, provincie, waterschap, en landelijke politiek te borgen en te versterken. Daarvoor wil ik me samen met de andere bestuursleden en de medewerkers van het CDA Zeeland hard maken.

Afronding
In de eerste plaats wil ik de selectiecommissie bedanken voor het ongedwongen gesprek dat ik met hen heb mogen voeren en de constructieve suggesties die zij mij meegegeven  hebben. In de tweede plaats wil ik het Algemeen Bestuur bedanken voor het vertrouwen dat zij in deze fase in mij hebben uitgesproken. Ik zal dat zeker niet beschamen.

In de derde plaats wil ik onze waarnemend voorzitter, Wim Jansen, bedanken voor de manier waarop hij mij de afgelopen twee maanden al voorbereid heeft op het mogelijke voorzitterschap van het CDA Zeeland. Het geeft mij een goed gevoel dat ik met zo’n vice-voorzitter mag samenwerken. Maar daarnaast denk ik dat ik namens alle CDA leden Wim Jansen ook mag bedanken voor zijn inzet als vicevoorzitter vanaf januari 2012. De afgelopen 6 maanden heeft Wim, afgaande op wat ik tot nu toe heb mogen zien, voor het CDA Zeeland een ongelooflijke hoeveelheid werk verzet. Wim, vanaf deze plaats, nogmaals bedankt.

Tenslotte wil ik Anja bedanken voor de ruimte die ik van haar krijg om deze functie in te vullen. Mijn vrije vrijdag lever ik bij deze in, en nog wel meer dag- en avonddelen. Zonder begrip en instemming van het thuisfront zou ik hier niet aan durven beginnen.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.